Sträckor som är betydligt lättare att åtgärda har lämnats kvar under det kvartssekel tunnelbygget pågått

Aktuella frågor I decennier har det påtalats att det är hög tid att bygga dubbelspår längs hela Västkustbanan. Nu när tunneln genom Hallandsåsen är klar måste flaskhalsarna byggas bort. Det skriver Svante Axelsson och professor Olle Holmstrand i en debattartikel i Helsingborgs Dagblad.

Debattartikel

Efter 23 års arbete börjar reguljärtrafik rulla genom Hallandsåstunneln den 13 december. Det ökar kapaciteten kraftigt, men återstående flaskhalsar gör att bara en bråkdel av den potentiella samhälls- och miljönyttan realiseras. Riksdagen slog redan i början av 1990-talet fast att hela Västkustbanan, som sträcker sig mellan Lund och Göteborg, ska ha dubbelspår. Nu måste infrastrukturminister Anna Johansson säkerställa att beslutet verkställs.

Hallandsåstunneln invigs den 8 december och blir då en del av Västkustbanan, en länk för person- och godstrafik mellan storstadsregionerna Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn. Det är i praktiken två parallella järnvägstunnlar på 8,7 kilometer som har stor potential att bidra till ett mer hållbart resande.

Bygget startade 1992, och ännu idag associeras det med giftspridning och miljöproblem som inträffade under dess första del. Projektet stoppades 1997, på grund av ett tätningsmedel som förgiftade tunnelarbetare, boskap och grundvatten. Naturskyddsföreningen var mycket drivande i den rättsprocess som ledde till att det fortsatta arbetet kunde ske med mer rimliga miljökonsekvenser, när det återupptogs 2003.

Västkustbanan är 290 kilometer lång och består, i och med att tunneln tas i bruk, till nära nio tiondelar av dubbelspår. Men en kedja är som bekant aldrig starkare än sin svagaste länk.

Dubbelspåret genom Hallandsåsen förstärker kapaciteten från fyra tåg per timme till tjugofyra och fördubblar den möjliga godsvikten. Men från Ängelholm och söderut kan enbart åtta tåg per timme tas emot, resterande tåg måste gå vidare via Åstorp. En annan återstående flaskhals på Västkustbanan är att det saknas dubbelspår genom Varberg, även där är begränsningen idag åtta tåg per timme.

Västkustbanan har funnits sedan slutet av 1800-talet, och i decennier har det påtalats att det är hög tid att bygga dubbelspår på hela sträckan. Det framstår som ironiskt att sträckor som är betydligt mindre komplicerade att åtgärda lämnats kvar under det kvartssekel tunnelbygget pågått.

Hallandsåstunneln bedöms ha kostat cirka 11 miljarder kronor. Att vänta ytterligare med att åtgärda de återstående sträckorna vore oförsvarligt. Både med tanke på investerade resurser i Hallandsåstunneln och – inte minst – på den samhällsnytta, inklusive klimat- och miljöförbättrande effekter, som följer av att lastbilar och bilar på motorväg ersätts med tåg och järnväg.

Det är hög tid att regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson sätter ned foten och verkställer riksdagens drygt tjugo år gamla beslut att hela Västkustbanan ska bestå av dubbelspår. Först då kan tunneln genom Hallandsås utnyttjas till fullo!

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.
Olle Holmstrand, professor emeritus i hydrogeologisk miljöteknik och knuten till Hallandsåstunnelns miljögranskningsgrupp

> Läs artikeln i Helsingborgs Dagblad och deltag i debatten

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är över 230 000 medlemmar som trycker på för en tuffare klimatpolitik. Med din hjälp blir vi ännu starkare.