Svenska banker kopplas till skövling i Borneo

Vad gör dina sparpengar i regnskogen? Ny granskning visar att sju av Sveriges största banker investerar miljarder i företag som kopplas till skövling av regnskog och kränkningar av urfolk på Borneo. Trots att det bryter mot deras policys och FN:s riktlinjer gör bankerna inte tillräckligt för att förändra situationen.

Foto / Illustration:

Joakim Odelberg

Skövlingen av Borneos regnskogar har pågått i decennier och kallats för ett av vår tids största miljöbrott. Det är ingen hemlighet att enorma ytor avskogats och omvandlats till bland annat palmoljeplantager och gruvor. Över hela Borneo har människor förlorat sin mark och skog och sett sina samhällen upplösas. De som försvarar urfolkens rättigheter har hotats, trakasserats och till och med mördats.

Miljardinvesteringar i företag som kränker urfolk

Vår nya granskning visar att svenska bankers fonder investerar flera miljarder i företag som kopplas till kränkningar av urfolks rättigheter och skövling av regnskog på Borneo. Rapporten Silent Approval visar på kopplingar till sju banker i Sverige: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia och Swedbank.

Alla sju banker investerar i flera av företagen men ingen av dem har agerat tillräckligt för att ta ansvar. Några av företagen hittades till och med i bankernas etiska fonder.

Alarmerande läge i Borneo

Enligt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter har företag ansvar att värna människor och miljö. Banker som investerar i företagen har ett ansvar och viktig roll i att påverka situationen genom att sätta press på företagen och kräva nolltolerans mot kränkningar av urfolks rättigheter.

– Läget på Borneo är alarmerande. I våra möten med människor från olika ursprungsfolk berättades samma historia – att de hade fråntagits sin mark och skog utan att tillfrågas eller kompenseras. Att svenska banker inte satt ordentlig press på företagen att respektera ursprungsfolkens rättigheter är oerhört allvarligt, säger Frida Arounsavath, researcher på Swedwatch och författare av rapporten.

Så kan du påverka din bank

Är din bank med på listan? Eller tycker du helt enkel att den här typen av investeringar är helt oacceptabla? Då kan du hjälpa till att sätta press på bankerna genom att skicka ett mejl. Ju fler som hör av sig desto större blir trycket på banken att ta sitt ansvar!

Mejla din bank här

Seminarium: Vad gör dina sparpengar i Borneo?

Titta på seminariet om svenska bankers koppling till skövling av regnskog och kränkning av urfolk i Borneo:

 

Om rapporten

Rapporten Silent Approval - The role of banks linked to the crises faced by Borneo’s indigenous peoples and their forests har tagits fram av Fair Finance Guide och Swedwatch, med stöd av Fair Action och Naturskyddsföreningen, som även bidragit till att formulera rapportens rekommendationer.

Diagram sju svenska banker

Vill du djupdyka i ämnet? Här hittar du hela rapporten (engelska)

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.