”Sverige bidrar till att Amazonas brinner”

Svensk konsumtion bidrar direkt till den förödande avskogningen i Amazonas. De största bovarna är nötkött och soja till djurfoder. Som stora importörer av brasilianskt nötkött och soja har EU-länderna både ett stort ansvar och en möjlighet att påverka utvecklingen.

Jordens lungor brinner. De tropiska skogarna rymmer en stor del av världens biologiska mångfald, som nu är allvarligt hotad. Regnskogsområdena är avgörande för att motverka den globala uppvärmningen eftersom de binder stora mängder kol. Som världens största tropiska regnskog är Amazonas ovärderlig.

På flera håll i världen rasar skogsbränder som kan kopplas till ett förändrat klimat. Men bränderna i Amazonas är inte ett resultat av klimatförändringar, utan av globala konsumtionsmönster.

Brasilien är en stor global exportör av soja och nötkött, och Amazonas skövlas och bränns för att göra plats för betesmarker för boskap och sojaplantager.

Redan innan Brasiliens president Jair Bolsonaro tillträdde den 1 januari i år hade landet omfattande problem med avskogning, markkonflikter, en intensiv giftanvändning inom jordbruket och kränkningar av mänskliga rättigheter. Situationen har nu förvärrats ytterligare. Landets miljölagstiftning och urfolkens rättigheter till mark har urholkats, samtidigt som avskogningstakten i Amazonas har ökat.

År 2016 kom 40 procent av EU:s totala import av nötkött från Brasilien (141 000 ton). Hur mycket som säljs på den svenska marknaden är svårt att veta. De varor som mellanlandar i andra EU-länder syns inte som brasiliansk import i den svenska handelsstatistiken. Men det råder inget tvivel om att brasilianskt kött finns i svenska charkdiskar och brasiliansk soja används som djurfoder till kycklingar, grisar och mjölkkor i Sverige.

Enligt en studie från Chalmers orsakar svensk konsumtion varje år avskogning av drygt 1 000 hektar i Brasilien, något som resulterar i koldioxidutsläpp på nära en halv miljon ton.

Forskare på forskningsprogrammet GEDB vid Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet, varnar för att skövlingen av Amazonas riskerar att nå en tipping point där regnskogen slutar att fungera och omvandlas till savann. En sådan utveckling vore en katastrof för det globala klimatet, den biologiska mångfalden och Amazonas urfolk.

Sverige måste nu på olika sätt agera för att rädda Amazonas och världens regnskogar.

1. Regeringen behöver genom handelspolitik via EU sätta press på Brasilien.

EU har förhandlat fram ett handelsavtal med Mercosur, en tullunion som utgörs av Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela. Avtalet innebär bland annat att en 20-procentig tull på nötkött från Brasilien slopas, något som öppnar för en ännu större import. EU bör nu dra i bromsen och villkora ett slutligt godkännande av avtalet med skarpa åtgärder som kan motverka avskogningen av Amazonas.

2. Regeringen bör verka för en EU-lagstiftning som stoppar skövling.

För att angripa de grundläggande orsakerna till global avskogning krävs regelverk som säkrar att varor som säljs inom EU samt europeiska investeringar inte orsakat skogsskövling eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Sveriges regering bör driva på EU att utveckla en sådan lagstiftning.

3. Handeln bör sluta importera soja, kött och träprodukter som orsakar avskogning.

Det vilar ett tungt ansvar på livsmedelskedjor, foder- och livsmedelsgrossister och andra aktörer inom handeln att se till att produktionen av varor inte orsakar avskogning. Det innebär att en stor del av handeln med soja, kött och träprodukter från Brasilien bör stoppas.

4. Banker och pensionsfonder bör sluta investera i företag som driver på avskogningen.

Forskare frånStockholm Resilience Center har visat att svenska banker och de statliga AP-fonderna länge investerat i företag som bidrar till avskogningen i Amazonas. Bankerna och fonderna bör se över sina investeringar för att säkra att de inte investerar i verksamhet som orsakar skövling av regnskog eller motverkar globalt klimatarbete.

Sverige bidrar till att Amazonas brinner. Nu måste regeringen, handeln, bankerna och pensionsfonderna ta sitt ansvar och göra vad de kan för att vända utvecklingen.

Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Läs debattartikeln i Sydsvenskan här >>