Sverige bör gå före och förbjuda alla bisfenoler

Nu finns en unik chans för alla de partier som i valrörelsen pratade om att minska vår utsatthet för hormonstörande kemikalier. Snart kommer en statlig utredning som kartlagt i vilka varor som man kan hitta Bisfenol A (BPA).

Samtidigt visar en ny sammanfattning av forskningen att andra bisfenoler kan vara minst lika bekymmersamma. Med dessa fakta i ryggen kan man gå vidare och förbjuda hela gruppen med bisfenoler, bland annat i all kontakt med livsmedel.

Bisfenol A är ett ämne som vi alla möter varje dag även om vi inte ser det. Just att det är vanligt är ett av ämnets problem. Det och att det är ett hormonellt aktivt ämne. Forskare har haft kännedom om detta ända sedan 1930-talet, likväl används det i dag i produkter som till exempel kvitton och tandlagningar. Det hittas också i produkter som har kontakt med livsmedel såsom konservburkar och helt vanliga plasttallrikar och plastglas runt om i landets skolor och förskolor.

BPA hittas i 95 procent av befolkningen i dag. Även om ämnet bryts ned relativt fort i kroppen så får vi i oss nytt i ett konstant flöde och har alltså ämnet ständigt i oss. BPA misstänks även kunna vara farligt vid väldigt låga halter.

Bisfenol A förbjöds i nappflaskor inom EU år 2011, och i barnmatsburkar i Sverige år 2013. Kan man då anse att våra barn är skyddade? Svaret är tveklöst nej. Barnmatsburkar är tänkta för barn under tre år, men de flesta föräldrar börjar laga egen mat till sina barn redan då de fyller 6 månader, inte sällan används då mat från konservburkar som någon komponent. Det finns fler än Naturskyddsföreningen som säger nej till BPA. Frankrike har förbjudit BPA i all kontakt med alla livsmedel. Det kan Sverige också göra.

Det europeiska livsmedelsverket Efsa har granskat BPA i detalj och har i år kommit fram till att man ska sänka gränsvärdet för BPA med tio gånger. Det som ansågs vara säkert förra året är det alltså inte i dag.

Forskare världen över höjer oroade röster när de bland annat hittar kopplingar mellan BPA och diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, effekter på äggstockar, äggceller och spermier, ökad risk för missfall samt beteendeeffekter på barn. Vid riktigt låga halter hittas kopplingar till effekter på reproduktionsorganen, hjärnan och beteendet, efter exponering under fosterstadiet.

Medialt sett är bisfenol A den mest kända bisfenolen, bland annat har det uppmärksammats kring innehåll i renoverade dricksvattenrör och i konservburkar. Dock används även andra bisfenoler såsom bisfenol S och bisfenol F, trots att man inom forskningen sett att dessa ämnen också kan vara farliga.

Naturskyddsföreningen är medlem i det Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec), vilken har skapat Sin-listan, som står för ”Substitute it now”. Detta är en lista på ämnen som enligt organisationen uppfyller kriterierna för så kallat ”särskilt farliga ämnen” i EU:s kemikalielagstiftning Reach och ska därmed fasas ut.

I dag släpps den uppdaterade versionen av Sin-listan där bland annat bisfenol S och bisfenol F läggs till på listan över ämnen som anses vara särskilt farliga.

Naturskyddsföreningen vill att beslut ska tas för att minska exponeringen för BPA och samtidigt inkludera hela bisfenol-alfabetet. Begränsningarna bör framför allt börja i kontakt med livsmedel men även inkludera kvitton och tandlagningar på barn samt gravida.

Att reglera hela bisfenol-alfabetet är ett tydligt exempel på hur man kan undvika en katt och råtta-lek där politikerna förbjuder ett ämne i taget och industrin börjar använda ett liknande ämne med liknande egenskaper, men som går under ett annat namn.

Det är dags för Sverige sluta skriva rapporter och tillsätta utredningar kring temat Giftfri vardag, och i stället gå till handling.

JOHANNA SANDAHL

ordförande Naturskyddsföreningen

ULRIKA DAHL

chef miljögifter Naturskyddsföreningen

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/3989957.svd 

Skriv under för att begränsa bisfenolerna

Vi tycker att de bisfenoler bara ska få användas om de har bevisats ofarliga. Håller du med oss? Skriv under vår namninsamling.