Sveriges Natur: Bistånd finansierar ny olja

Svenskt bistånd finansierar ny kol och olja. Sedan 2013 har Sverige röstat ja till åtta av tio stora fossila investeringar i de stora utvecklingsbankerna, visar en kartläggning som Sveriges Natur har gjort.

Biståndspengar går till oljeprojekt.

Foto / Illustration:

Per-Anders Pettersson

De globala utvecklingsbankerna finansierade under åren 2008-2013 investeringar i fossila bränslen som kol, olja och naturgas till ett värde av 157 miljarder
kronor, visar en undersökning som Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur gjort. Det handlar bland annat om oljeprospektering i Östafrika, Albanien och Egypten.

Sveriges ägarandel i bankerna är visserligen bara några procent, men via en representant i bankernas styrelser och beslutande organ har Sverige ändå den viktiga möjlighet att reservera sig mot beslut. En sådan reservation anses skicka en viktig signal till banken och är en möjlighet som många länder utnyttjar. Till exempel har USA reserverat sig mot tre projekt som Sverige har röstat ja till i Världsbankens underavdelning IFC.

Pengarna kunde gå till förnybar energi och effektivisering

I stället för fossila bränslen skulle utvecklingsbankerna kunna satsa på förnybar energi och energieffektivisering. Förnybar energi bidrar till social och ekonomisk utveckling, ökad tillgång till energi och ökad energisäkerhet samtidigt som miljö- och hälsoeffekterna av energiförbrukningen minskar, enligt FN:s klimatpanels specialrapport om förnybar energi.

Regeringen utvecklar strategier för utvecklingsbankerna

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) kommenterar uppgifterna i Sverges Natur och säger att regeringen ska utveckla och förnya de strategier som regeringen har ställt upp för Världsbanken och utvecklingsbankerna. Hittills har det i dem bara funnits allmänt hållna formuleringar om att gynna ett miljömässigt hållbart samhälle, påpekar hon och betonar att det absolut finns utrymme för starkare direktiv.

Biståndsministern betonar emellertid också att ett litet land som Sveriges har begränsad makt, men kan vara en konstruktiv partner som driver på bankerna för att flytta positioner i rätt riktning.

Läs redan nu en del av granskningen i Sveriges Natur >>

Läs Sveriges Naturs intervju med biståndsminister Isabella Lövin (MP) >>

Läs mer material i tidningen Sveriges Natur 1/15.

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.