Sveriges Natur ger dig valkoll

Nu är det dags för Sveriges Naturs valnummer. Tidningen kommer den 3 september och innehåller en välmatad avdelning om miljöpolitiken inför valet. Du får veta både hur riksdagspolitikerna fullföljt sina löften till Naturskyddsföreningen under den gångna mandatperioden och vad de lovar att göra för miljön om de blir valda den 14 september.

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.

Naturskyddsföreningen presenterar 18 nya krav inför valet och den kommande mandatperioden. Vi redovisar vad de olika partierna lovar om skog, jordbruk, kemikalier, energi samt hav och fiske. Hur ska det gå med förnybar energi, farliga kemikalier, strandskydd och mycket mer om ditt parti får bestämma? Vi kan berätta om både höga ambitioner, frågor som förenar över blockgränserna och åsikter som skiljer partierna åt inom blocken!

I den nyvalda riksdagen 2010 fanns majoritet för hälften av de knappt tjugo olika förslag som Naturskyddsföreningen presenterade för partierna. Ytterligare en handfull miljökrav hade stöd över blockgränserna. Men hur gick det egentligen när riksdagen behandlade och fattade beslut om de miljöområden som hängde ihop med löftena? Vi redovisar resultatet i en läsvärd tillbakablick.

Sveriges Naturs valkoll bjuder på tio sidor oumbärlig läsning för all som vill rösta med miljön i tanken.

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.