Sydafrikanska kvinnor kämpar för jämställd klimatpolitik

Idag på den internationella kvinnodagen uppmärksammar vi världens kvinnor. Kvinnor världen över spelar en ovärderlig roll som producenter av mat, väktare av värdefulla naturresurser och inte minst som gräsrotsaktivister för miljön och mänskliga rättigheter. Makoma Lekalakala från vår samarbetsorganisation Earthlife Africa tar oss med till Sydafrika där kvinnorna driver kampen för en rättvisare klimatpolitik.

Medlemmarna i Women Energy and Climate Change Forum demonstrerar för en rättvisare energipolitik i Sydafrika, en energipolitik som tar hänsyn till miljön och människor som lever i fattigdom.

Foto / Illustration:

Earthlife Africa

”Om du verkligen vill förstå hur Sydafrika påverkas av klimatförändringar, är det framför allt fattiga kvinnor som kan ge en fullständig bild av läget. Torkan som vi upplever nu har negativ inverkan på vanliga kvinnor, och tillgången på mat och vatten försämras mycket. Mat till familjen har blivit så dyrt, och torkan har gjort det svårt att odla mat på egen hand. Kvinnor har sina egna sätt att anpassa sig, men det är viktigt att vi prioriterar en politik som begränsar klimatförändringar och ger möjlighet till anpassning.

De flesta som är medlemmar i vår organisation Earthlife Africa är kvinnor, och det är också de flesta som jobbar hos oss. Kvinnorna är drivkraften i Earthlife Africa. Därför är också jämställdhetsfrågor inbyggda i varje aspekt av alla kampanjer, i alla krav på förnybar energi och alla protester mot kärnkraften. Den sydafrikanska regeringen har nyligen skrivit under de globala utvecklingsmålen och klimatavtalet i Paris. Det är viktiga åtaganden som kan leda till fattigdomsbekämpning och en utveckling som inte baseras på fossila bränslen. Det är en viktig uppgift för Earthlife Africa att hålla regeringen till svars och se till att klimatförändringarnas negativa effekter blir så små som möjligt, och att kvinnorna inte drabbas så hårt.

År 2009 startades Earthlife Africa Women Energy and Climate Change Forum efter en lång konsultationsprocess. Det är ett forum för kvinnor och gräsrotsaktivister från byorganisationer i nordöstra Sydafrika, som har drabbats av miljömässiga, ekonomiska och sociala problem på grund av landets klimat- och energipolitik. De flesta kvinnorna hade egna erfarenheter av en politik och lagstiftning som inte varit anpassade till deras behov.

Forumet håller möten varje månad för att informera medlemmarna om senaste nytt inom energi och klimat. De i sin tur tar med sig informationen tillbaka till sina lokala grupper. Forumets medlemmar delar med sig av sina dagliga erfarenheter till beslutsfattare och påverkar på så sätt för ett bättre klimat för människor som lever i fattigdom, speciellt för kvinnor. Medlemmarna föredrar att prata sina egna lokala språk, och det har fått både dem själva och andra att inse att man inte måste kunna uttrycka sig i ekonomiska och vetenskapliga termer för att vara med och påverka i samhället.

Sydafrikas regering har ratificerat internationella konventioner som verkligen har förbättrat kvinnors ställning i landet. Detta innebär att kvinnors juridiska rättigheter har stärkts jämfört med under och före apartheidtiden. Vi har sett en betydande positiv utveckling när det gäller kvinnligt ledarskap och kvinnligt beslutsfattade. Kvinnogrupper som Women Energy and Climate Change Forum arbetar för jämlikhet mellan könen på gräsrotsnivå.

För att stärka vår kamp är det viktigt att vanliga kvinnor med kunskap om klimat och energifrågor hela tiden stöttar varandra. Så att kvinnor som drabbats av orättvisor inte bara ser orättvisorna, utan också höjer sina röster emot dem. Den kamp som våra systrar utkämpade i början av 1900-talet finns kvar, även om den ser annorlunda ut. Ett tyst krig utkämpas, klimatförändringarna är här och vi måste alla kämpa för att vinna detta krig!”

Makoma Lekalakala,
Earthlife Africa

Läs om hur solenergi ger jämlikheten en boost

Läs mer om vår samarbetspartner Earthlife Africa i Sydafrika

 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.