Upprop: För föreningsfrihet och mot ett krympande demokratiskt utrymme för civilsamhället

Deltagarna vid Naturskyddsföreningens riksstämma enades om ett uttalande för föreningsfrihet och möjlighet till engagemang i civilsamhället. Det är en avgörande fråga för hela det öppna demokratiska samhället.

I helgen har Naturskyddsföreningen samlats till riksstämma i Uppsala. Valda ombud för föreningens 226 000 medlemmar har diskuterat, dragit upp riktlinjer och planerat för arbetet med natur- och miljöfrågor, bland annat i en gemensam framtidsstrategi.

Klimatförändringar och artutrotning, miljögifter som sprids, utfiskning och avskogning – miljöhoten är många. I vår tid är engagerade medlemmar och ett starkt civilsamhälle viktigare än någonsin och en grundförutsättning för en positiv samhällsutveckling.

Tyvärr går den demokratiska utvecklingen bakåt i flera delar av världen. Utrymmet för civilsamhället beskärs och människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö- och naturfrågor får allt svårare att organisera sig. De som redan lever under förtryck och diskriminering får det ännu svårare. Statistik och vittnesmål visar på ett akut läge.

Även i Sverige finns tecken på inskränkningar i det demokratiska utrymmet med arbetsgivare som visar bristande respekt för medarbetares engagemang i civiksamhället. Vi vill värna allas rätt att privat och på sin fritid aktivt delta i  föreningsverksamhet och engagera sig för folkbildning. Det är en grundbult i ett starkt civilsamhälle.

Vår förening bärs upp av det personliga engagemanget, i kärleken till naturen och viljan att bidra till ett hållbart samhälle. Naturskyddsföreningen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vi har drivit viktiga natur- och miljöfrågor i snart 110 år. Vi är en bred folkrörelse som finns i hela landet, med 270 lokala kretsar och 24 länsförbund. För oss är föreningsfriheten en grundbult för ett starkt civilsamhälle.

Deltagarna vid Naturskyddsföreningens riksstämma uppmanar såväl myndigheter som andra arbetsgivare att uppmuntra och respektera medarbetares engagemang i civilsamhället. Det är en avgörande fråga för hela det öppna demokratiska samhället.
Uttalande antaget vid Naturskyddsföreningens riksstämma, den 17 juni 2018

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se  070 794 04 07