Urfolksledare vinner pris

För första gången går Star Asia Awards till en person som strider för urfolks rättigheter.
– Jag kan inte tolerera smärta och lidanden hos mitt folk, säger pristagaren Remish Ekka från Indien. Han belönades för sitt enorma engagemang för Indiens urfolk adivasi och för sitt arbete för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Indiens urfolk har brukat jorden under många århundraden och drabbas hårt av miljöförstörelse orsakad av bland annat kommersiellt skogsbruk och intensivt jordbruk. På bilden syns adivasis i en protest mot ett regeringsbeslut.

Foto / Illustration:

Flickr cc

Vår samarbetsorganisation AIPP (The Asia Indigenous Peoples Pact) skriver: ”Mr Remish Ekkas bidrag till urfolken i Indien är ovärderlig och han är en enormt viktig inspirationskälla för ursprungsbefolkningar i hela Asien och i resten av världen”.

Indiens urfolk är oerhört diskriminerade. Trots att kastsystemet är förbjudet enligt lag tillämpas det fortfarande. I de områden som är rika på mineraler är trycket på naturresurser stort.  Vägar, gruvor och industrier tar över allt mer av den mark som försörjer människor, och särskilt de som är mycket fattiga.

Ville hjälpa de mest utsatta

Remish Ekka växte upp på landsbygden och började skolan först som 10-årig på grund av att han hjälpte sina föräldrar med boskapen och jordbruket. Han var fast besluten om att skaffa sig en utbildning, att leva ett värdigt liv och hjälpa människor som har det svårt.

Några år senare hade han en kandidatexamen i filosofi från universitet i Sambalpur i delstaten Odisha.

 

Efter sin examen grundade Remish organisationen ANGNA, (Adivashi Navjeewan Gathan Navjyoti Agua) som ingår i nätverket AIPP. Ordet ”agna” betyder ”gårdsplan” på ett av de många lokala språken. En gårdsplan är en plats där alla kan känna sig hemma, symboliskt för målet med organisationens arbete.

Han arbetar med sociala och försörjning frågor och att skapa medvetenhet om rättigheterna för ursprungsbefolkningar och förbereda dem för att kämpa för sina rättigheter, för att skydda sin mark och protestera mot arresteringen av människorättsförsvarare.

Att förändra situationen för adivasisamhället har inneburit decennier av hårt arbete och som varit kantat av en mängd olika utmaningar. Remish Ekka är en ödmjuk person men med en beslutsamhet och kunskap som gör honom till en fantastisk inspiratör för så många människor. Organisationen ANGNA har tack vare honom och hans medarbetare blivit ett signum för att förändring mot ett samhälle som bygger på värdighet och självförsörjning är möjligt, även för dem som så länge stått utanför.

Genom sitt arbete har han bland annat hjälpt många människor att ställa om från att sälja ved till att istället arbeta med produktion av grödor som ger en betydligt större inkomst och resurser på längre sikt samtidigt som skogen skyddas.

– Motivationsfaktor för mitt hårda arbete är min kärlek till adivasisamhället. Utan människors vilja till förändring kan ingenting förändras, säger Remish Ekka.

De andra kandidaterna till Star Asia Award kom från olika utbildningsinstitutioner i Indien och industri- och hälsosektorn.

Åsa Dry Larsson

Naturskyddsföreningens arbete med urfolk

Adivasi är ett samlingsnamn på stamgrupper i Indien. Adivasi utgör nära 9 procent av Indiens befolkning (eller 104 miljoner enligt folkräkningen 2011). Dessa människor har brukat jorden under många århundraden och är drabbas av miljöförstörelse orsakad av bland annat kommersiellt skogsbruk och intensivt jordbruk.

Naturskyddsföreningen stöjder flera organisationers arbete, både i Indien och i övriga världen, med att ge urfolk rätten till naturresurser och skogsområden med hjälp av den lagstiftning som finns.

Läs mer om vårt arbete med att stötta urfolk och lokalsamhällen i deras kamp för markrättigheter och kontroll över naturresurser.

Den 9 augusti var det den internationella dagen för världens urfolk.Läs mer om det i vår artikel