Valberedningen

Den nuvarande valberedningen har till uppgift att till stämman 2021 bereda ett förslag för val av ledamöter till riksföreningens styrelse, revisorer, revisorssuppleanter, ordförande och vice ordförande för stämman.

Valberedningen består av följande ledamöter, mandatperioden är två år och ledamöterna kan väljas för högst tre mandatperioder i följd. Den nuvarande valberedningen valdes på riksstämman 2018.

Medlemmar i valberedningen

Lena Nilsson, Göteborg, ordförande

Björn Abelsson, Sundsvall

Rosmarie Sundström, Uppsala

Margareta Wikström, Rättvik

Christopher Johansson, Växjö

Kontaktuppgifter till valberedningen

valberedning@naturskyddsforeningen.se

Är du medlem? Läs mer om valberedningen och deras arbete på Naturkontakt, Naturskyddsföreningens medlemsforum.