Välkommet beslut mot palmoljeprodukten PFAD i biodiesel

Regeringen har idag fattat beslutet att ändra klassificeringen av PFAD i svensk biodiesel. Naturskyddsföreningen välkomnar beslutet. Den ändrade klassificeringen innebär att efterfrågan på PFAD kommer att minska.

Beslutet innebär att PFAD inte längre kommer att klassas som restprodukt från palmolja. Den nuvarande skattesubventionen tas därmed bort och ursprunget måste kunna spåras tillbaka till odlingsområdet. Sverige är idag den i särklass största konsumenten av PFAD i Europa och beslutet har därför stor betydelse för den globala efterfrågan.

– Fossila bränslen måste förbjudas, men inte ersättas med produkter som är lika dåliga eller ännu sämre för klimatet. Att förespråka ett alternativ där produktionen kan orsaka så mycket som upp till tre gånger så höga klimateffekter som fossilt bränsle håller helt enkelt inte. Jag är mycket glad över beslutet. Vi har jobbat länge för att Sverige ska ta ställning mot palmoljebaserad biodiesel, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) består av fettsyror som bildas direkt då palmoljefrukterna skördas. Hög efterfrågan på PFAD ökar lönsamheten på palmoljeproduktionen och bidrar därmed till att nya plantager etableras genom skövling av tropisk skog.

Beslutet träder i kraft 1 juli 2019.

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se 070 794 04 07