Vargöns kyrka får kraft från ovan

Elbolag som producerar el märkt med Bra Miljöval avsätter pengar till Naturskyddsföreningens fonder. De används sedan till olika miljöförbättrande projekt. Bland de 36 olika projekt som fått bidrag under 2015 finns Vargöns kyrka som har täckt hela sitt tak med solpaneler. Solpanelerna förser både kyrkan med värme och levererar ett elöverskott till elnätet.

Bengt Mökander visar solpanelerna på Vargöns kyrka.

Foto / Illustration:

Emanuel Blume

Vid Vänerns sydspets, alldeles i utkanten av Vänersborg, ligger Vargöns kyrka. Här finns församlingshem, barnverksamhet, konfirmandundervisning och annat som brukar höra kyrkor till. Det som gör den här kyrkan speciell är dess tak. Kyrktaket är ett av mycket få i Sverige som är täckt av solceller.

250 kvadratmeter solceller

“Idén föddes under den snörika vintern 2010-2011”, berättar Bengt Mökander som är fastighetschef i pastoratet.  “Snön rasade ner mot taksargen som gav vika vilket medförde en renovering av kyrktaket. Det var då i samband med renoveringen som byggmästaren kom på idén att täcka taket med solceller.” Det stora kyrktaket har en perfekt vinkel mot söder och är idag täckt av nästan 250 kvadratmeter solceller. Det ser mäktigt ut. Svart och stilrent. Panelerna smälter mycket bra ihop med resten av kyrkan. 

I foajén finns en tydlig skärm som visar hur mycket el som produceras i stunden och hur mycket det blivit totalt under året. Trots det kyliga februarivädret är taket redan uppe i en effekt på 20 kW vilket är tillräckligt för att ha tjugo spisplattor igång samtidigt. Anläggningen i Vargön producerar ungefär 40 000 kWh per år. Det motsvarar ungefär hushållselen för åtta villor eller sexton lägenheter. 

Återbetalningstid på 10 år

Bengt berättar att de flesta reagerar positivt på solcellerna. Församlingsmedlemmarna är nyfikna och tycker det är spännande. Grannarna gav sitt medtycke så fort pastoratet sökte bygglov. Inom kyrkan fanns till en början ett fåtal skeptiker, som framför allt var oroliga för ekonomin. Men den beräknade återbetalningstiden på tio år räckte för att övertyga de inblandade. "Det var en stor investering", förklarar Bengt. "En bit över en miljon. Vi hade råd tack vare de pengar vi fick från Bra Miljöval och Energimyndigheten. Nu säljer vi elöverskottet via elbolaget Bixia, som också har hjälpt till under hela processen." 

Teknikutveckling underlättar integrering i arkitekturen

Trots att det gått så bra för Vargöns kyrka är det ovanligt med solceller på svenska kyrktak. Mycket har att göra med lagstiftningen. "I Skara stift är det bara vi och Götalundens kyrka i Trollhättan som har det", berättar Bengt. "Båda är relativt nybyggda. Äldre kyrkor får problem med kulturmiljölagen." Kulturmiljölagen finns för att skydda och vårda den svenska kulturmiljön. Det är viktigt, men hamnar ofta i konflikt med åtgärder som till exempel solceller. Kyrkor byggda 1940 eller tidigare, vilket innefattar de flesta svenska kyrkor, får inte ändras utseendemässigt utan tillstånd från länsstyrelsen. Vargöns kyrka byggdes på 70-talet, och de tillståndsprocesser som varit gentemot kommun har gått relativt fort, enligt Bengt Mökander. I andra europeiska länder, som i Tyskland, har man kommit mycket långt med att förse kyrkor med solceller. Tekniken har utvecklats såpass mycket nu att det går att integrera panelerna i arkitekturen på ett sätt som inte förstör synintrycket.  

Solceller på offentliga byggnader ger inspiration

Solceller på kyrkor fyller mer än en funktion. Förutom att bistå med hållbart producerad el fungerar de som ett sätt för människor att komma i kontakt med den nya tekniken, och som en inspiration för att skaffa egna solceller. "Tyvärr har kyrkan en hög elförbrukning eftersom den är eluppvärmd", fortsätter Bengt. "Det gäller många kyrkobyggnader. Det finns mycket energieffektiviseringsjobb att göra där." Och visst vore det roligare om elen från Vargöns kyrktak gick till något annat än att värma upp kyrkan. Men någonstans måste man börja, och sommartid exporterar kyrkan mycket mer el än vad den gör av med. Bengts och vår förhoppning är att fler pastorat kommer att ta efter Vargöns exempel.

Här är Bra Miljövals satsningar på bättre vattenkraft

Kolla! Över 205 miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare alla er som valt el märkt Bra Miljöval.