"Vi beklagar men respekterar beslutet"

Naturskyddsföreningen beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut som slår fast att det var möjligt att tillåta licensjakt på varg vintern 2016. Föreningen tycker att det är bra att det nu finns ett avgörande från högsta rättsinstans som klargör hur skyddslagstiftningen ska tolkas. Domstolen stoppar inte heller den licensjakt efter varg som planeras starta den 2 januari 2017.

Naturskyddsföreningen beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut som slår fast att det var möjligt att tillåta licensjakt på varg vintern 2016. Föreningen tycker att det är bra att det nu finns ett avgörande från högsta rättsinstans som klargör hur skyddslagstiftningen ska tolkas. Domstolen stoppar inte heller den licensjakt efter varg som planeras starta den 2 januari 2017.


– Vi beklagar att Högsta förvaltningsdomstolen har ändrat kammarrättens tidigare avgöranden men respekterar utslaget. Beslutet visar när det är möjligt att göra undantag och tillåta licensjakt, trots att vargen i grunden är fredad. Vår tolkning av beslutet, så här långt, är ändå att möjligheten till licensjakt är mycket begränsad, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

 

Högsta förvaltningsdomstolen är mycket tydlig med att rättens avgörande endast utgår från de förutsättningar som förelåg vid tidpunkten för länsstyrelsens beslut, dvs. hösten 2015. Domstolen har exempelvis inte vägt in det senaste årets nedgång i vargstammen om cirka 18 procent eller Naturvårdsverkets senaste rapport om genetisk förstärkning av den svenska vargstammen.

- Den kunskap som finns idag om det skandinaviska vargbeståndets genetiska situation visar enligt vår mening tydligt att detta bestånd inte har gynnsam bevarandestatus. Beståndet grundar sig på alltför få individer och är alltför geografiskt och därmed genetiskt isolerat. I denna fråga gör vi alltså en annan bedömning än Naturvårdsverket och Högsta förvaltningsdomstolen, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen ska nu göra en grundligare analys av avgörandet och vad det kan innebära för framtiden. Naturskyddsföreningen kommer att ha fortsatta dialoger med såväl myndigheter som berörda intresseorganisationer om hur det fortsätta arbetet för en hållbar vargförvaltning ska se ut.

Läs mer om Naturskyddsföreningens syn på varg

PRESSKONTAKT
Naturskyddsföreningens presstelefon
072-250 63  38

 

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.