Vi försöker rädda de svenska hagarna

Just nu arbetar EU för att utveckla jordbrukspolitiken. Det är efterlängtat eftersom den måste bli långt mer miljösmart. Vi deltar i referensgrupper, utbildar, ger förslag, skriver debattartiklar och kommenterar reformförslag - allt för att knuffa politiken i en grönare riktning. Bland annat vill vi att jordbruket betalar för sina miljöskador. Och att de svenska, lummiga betesmarkerna ska erkännas som betesmark av EU.

Artikel

Jordbrukspolitiken i Sverige styrs till största delen från EU. 40 procent av EU:s budget går till just jordbruket. Just nu ser man över hur politiken kan utvecklas. Vi arbetar därför aktivt för att påverka den nya jordbrukspolitiken så att pengarna enbart går till miljönytta och andra samhällsvärden.

Vi jobbar med CAP i Sverige och på EU-nivå. Målgrupper för vårt arbete är myndigheter, beslutsfattare och andra intressenter. Vi tar fram egna förslag på förändringar, kommenterar reformförslag, deltar i referensgrupper, skriver debattartiklar, gör publika utspel och utbildar kring CAP. Allt detta gör vi både på egen hand och i allians med andra. Inom EU samarbetar vi alltid med EEB, European Environmental Bureau, som vi är medlemmar i.

Våra idéer får genomslag

I politiskt påverkansarbete kan det vara svårt att säga hur mycket varje part bidrar till förändringar när man är många  som argumenterar för samma sak. Men ett bra exempel på framgång är att det var Naturskyddsföreningen som ursprungligen lanserade tanken om naturvårdslön här i Sverige. Med andra ord ska till exempel lantbrukaren ha betalt för de miljö- och naturvårdsinsatser han eller hon gör, till exempel att sköta hagmarker. Idag är detta ett etablerat politikområde inom EU.