Vi hyllar eldsjälar från Luleå, Halmstad, Saltsjöbaden och Skövde

Vid Naturskyddsföreningens riksstämma i Skövde uppmärksammades fyra av föreningens eldsjälar genom utmärkelsen silverfalken. Den delas ut till medlemmar som gjort speciella, uthålliga och inspirerande insatser i föreningens arbete.

Pressmeddelande

Isabella Katsimenis, Luleå, belönas med silverfalken för att hon orädd och med ett enormt engagemang på kort tid kastat sig rakt in i föreningens sakfrågor så väl som föreningsfrågor. I motveringen beskrivs hon som ”en tydlig talesperson i media och en engagerad klimat- och skogskämpe som får andra att både engagera sig och lyssna”. Hon har just avgått som länsordförande i Norrbotten men engagemanget i frågorna behåller hon.
 
Ebba Werner, Halmstad, brinner för biologisk mångfald och för att människor ska komma ut i naturen. Hon belönas med silverfalken för att i mer än 15 år varit drivande i Björkelundsgruppen inom Hallands Naturskyddsförening. Föreningen mottog 1953 genom en donation fastigheten Björkelund på 30 hektar. När Björkelundsgruppen tog över skötseln var fastigheten grandominerad och igenväxande. Idag finns där lövskog, naturbetesmarker, dammar, slåtteräng och en ginst-ljunghed, ett ljust och öppet landskap med hög biologisk mångfald och en välbesökt årlig slåtter. Besökarna lockas också av en trädgård med stekelhotell, sandslänter och noga utvalda växter, fågelmatning, vandringsled för allmänheten och natursnoksverksamheten. Detta hade inte kommit till stånd utan eldsjälen Ebba Werner.
 
Charlie Wijnbladh, Saltsjöbaden, uppmärksammas med en silverfalk för att i över 40 år varit lika engagerad lokalt som nationellt inom Naturskyddsföreningen. Han är en driven idéspruta och grundare av Naturskyddsföreningen familjeverksamhet ”Natursnokarna”. Han har under många år varit kretsordförande i Saltsjöbaden, styrelseledamot i Stockholms länsförbund, riksstyrelseledamot och varit drivande i föreningen Havsnätverket. Han har bland annat inspirerat många pedagoger till att undervisa om havet genom lärarfortbildningen Barnens Hav, samt gjort direkta insatser i grundskolor om Östersjön.
 
Kurt-Anders Johansson, Naturskyddsföreningens ordförande för den lokala kretsen i Skövde, sedan 20 år, tilldelas en silverfalk för sitt engagerade arbete som naturvårdare. Han är biolog, mykolog och nyfiken på allt i naturen. Han leder grupper, påverkar beslutsfattare och är drivande i att återskapa ängs- och hagmarker – bland annat i det orkidérika naturreservatet Nohlmarken i Skövde. Naturreservatet var helt igenväxt på 80-talet men tack vare idogt arbete finns där återigen arter som kräver att marken sköts och hävdas. Kurt-Anders har också varit delaktig i inventeringen av hela Billingens flora.

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se
 
Isabella Katsimenis 0700 55 88 88
Ebba Werner 070 174 90 06
Charlie Wijnbladh 0708-39 76 87
Kurt-Anders Johansson 0706 30 17 36

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.