Vi inventerar de sista stora naturskogarna

På grund av Skogsstyrelsens beslut att ta en "paus" från att inventera och registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har hundratals ideella naturvårdare engagerat sig. Under sommaren har en kartläggning av skyddsvärd skog pågått i just detta område.

En glad hälsning från en av inventeringskurserna. Välkommen ut i skogen med oss!

Skogsstyrelsens beslut att ta en "paus" från att inventera och registrera nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige upprörde många. Det var ett svek för naturen som också slår mot flera av de svenska miljömålen. 

Därför kraftsamlade Naturskyddsföreningens berörda länsförbund för skogen. Länsförbunden bjöd in till fyra kurser under våren. Under sommaren har de sedan samordnat inventeringar i nordvästra Sverige. Inventeringarna kommer fortsätta även under september månad. 

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.