Vi kräver nyckelbiotopsinventeringar i Ore skogsrike

Skogsstyrelsen behöver ta sitt ansvar och genomföra nyckelbiotopsinventeringar i Ore skogsrike. Avverkningarna i området måste upphöra.

Natursköna Ore skogsrike hotas av avverkning.

Foto:

Christian Åslund / Greenpeace
Artikel

Skogar med höga naturvärden i Ore skogsrike i Rättviks kommun är akut hotade av avverkning. Statliga Sveaskog har redan avverkat skyddsvärda skogar i området. Vi kräver att Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventerar skogarna på Norra Brännvinsberget och Södra Ormtjärn i Ore skogsrike. En sådan inventering skulle visa vilka höga naturvärden som finns där.

Enligt de uppgifter vi fått från myndigheten är det uppenbart att Skogsstyrelsen aldrig har genomfört någon nyckelbiotopinventering på Norra Brännvinsberget eller vid Södra Ormtjärn. Trots detta har myndigheten påstått att områdena inte har så höga naturvärden att de håller nyckelbiotopklass och sagt okej till avverkning.

Vi accepterar inte att Skogsstyrelsens ger ett nekande svar på vårt tidigare yrkande om en nyckelbiotopsinventering av Norra Brännvinsberget och Södra Ormtjärn. Myndigheten har inte kunnat leverera något som helst underlag som motiverar att områdena inte skulle behöva nyckelbiotopsinventeras.

Vi har därför krävt att vårt tidigare yrkande om en nyckelbiotopsinventering av dessa områden kvarstår och att Skogsstyrelsen ska fatta ett beslut i ärendet.

Läs mer i vår skrivelse:
Hemställan om nyckelbiotopsinventering

Tidigare skrivelse om krav att utföra nyckelbiotopinventering