Vi måste kunna välja GMO-fri mat

På torsdag kan Sveriges djurbönder fatta beslut om de skall köpa in genmodifierad soja (GMO) till djurfoder eller inte.  Sveriges lantbruk har hitills varit GMO-fritt men delar av den svenska djurproduktionen vill nu ändra på detta . Att kunna välja kött, mölk och ägg från djur som utfodrats med GMO-fritt foder är viktigt för svenska och norska konsumenter. Vi, miljö- och konsumentorgansiationerna i Sverige och Norge, uppmanar våra livsmedelsproducenter att inte äventyra ett av det svenska lantbrukets viktigaste mervärden.

På torsdag kan Sveriges djurbönder fatta beslut om de skall köpa in genmodifierad soja (GMO) till djurfoder eller inte.  Sveriges lantbruk har hitills varit GMO-fritt men delar av den svenska djurproduktionen vill nu ändra på detta . Att kunna välja kött, mölk och ägg från djur som utfodrats med GMO-fritt foder är viktigt för svenska och norska konsumenter. Vi, miljö- och konsumentorgansiationerna i Sverige och Norge, uppmanar våra livsmedelsproducenter att inte äventyra ett av det svenska lantbrukets viktigaste mervärden.

GMO introducerades redan på 1980-talet och har på många sätt förändrat växtförädlingen. Många olika genetiskt modifierade grödor har tagits fram men enbart två typer odlas kommersiellt i stor skala idag i världen; grödor med motståndskraft mot ett specifikt bekämpningsmedel (Roundup-Ready) samt de med förmågan att själv producera gift mot insekter (BT-grödor). Stor tveksamhet hos producenter och konsumenter kring nyttan av dessa GM-grödor har gjort att knappt några genetiskt modifierade grödor odlas i EU.

Dagens genetiskt modifierade grödor gynnar det storskaliga kemikaliejordbruket.

De kommersiellt dominerande GM-odlingarna bygger på systematisk användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Denna systematiska användning har välkända negativa effekter på miljö och hälsa, som minskad biologisk mångfald och rester av bekämpningsmedel i miljön och maten, och är knappast ett steg på vägen mot ett hållbart jordbruk. Att dagens GM-grödor inte bidrar till hållbarhet betyder dock inte att gentekniken inte skulle kunna göra det i framtiden.

Konsumenterna vill välja vilket jordbruk man vill stödja. Svenskt och norskt lantbruk har svårt att konkurrera genom pris med de gigantiska produktionsenheter man finner på andra platser i Europa och i resten av världen. För att våra matproducenter ska överleva måste vi framhålla och förädla de kvaliteter som ligger i vår progressiva miljölagstiftning, goda djurhållning och restriktivitet mot GMO, antibiotika och hormoner och förmedla dessa kvaliteter till konsumenterna genom t ex tydlig märkning. Produkter som består av, eller innehåller GMO måste få en tydligare märkning. Detta gäller också livsmedel av kött eller fisk som är utfodrade med GMO.

Vår frihet att få välja GMO-fri mat i framtiden är beroende av att vi konsumenter och lantbrukare efterfrågar mat, utsäde och foder som inte är genmodifierade. Om svenska lantbrukare väljer att gå över till GMO-foder blir marknaden för GMO-fritt foder så liten att norska lantbrukare kan få stora problem med att hålla sin produktion GMO-fri. Vi uppmanar svenska producenter att lägga örat lite närmare marken och lyssna till oss konsumenter som idag väljer svenskt mycket tack vare de mervärden som den svenska produktionen ger. GMO-friheten är ett av dessa mervärden och den vill vi värna.

Örjan Brinkman, ordförande, Sveriges Konsumenter
Randi Flesland, direktør, Forbrukerrådet (Norge)
Lars Haltbrekken, leder, Norges Naturvernforbund (Friends of the Earth Norway)
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Ellie Cijvat, ordförande, Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden
Annika Jacobson, chef, Greenpeace Sverige
Truls Gulowsen, leder, Greenpeace Norge
Maria Dirke, verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna
Ole Petter Bernhus, daglig leder, Debio
Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge

Du hittar artikeln här >>

Här hittar du mer om vår GMO-policy >>