Vi överklagar licensjakten på varg

Sammantaget har fem olika länsstyrelser beslutat att 46 vargar ska skjutas genom licensjakt i januari 2016. Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden, WWF överklagar tillsammans samtliga beslut. Besluten innebär att mer än 10 procent av dagens svenska vargstam ska skjutas.

Licensjakten skulle bli ett för stort ingrepp i vargstammen.

Besluten innebär att mer än 10 procent av dagens svenska vargstam ska skjutas.

Det är betydligt fler än vid tidigare licensjakter och en så stor andel av populationen att det i sig är ett brott mot undantagsreglerna i jaktförordningen och art- och habitatdirektivet. Jakten innebär ett så stort ingrepp i vargstammen att det inte är förenligt med kravet om gynnsam bevarandestatus. Antalet överskrider den ”begränsade mängd” som kan komma ifråga för jakt enligt den paragraf i art- och habitatdirektivet som samtliga länsstyrelser hänvisat till som grund för sina beslut.

> Läs hela överklagandet

> Läs mer om vår syn på varg och rovdjurpolitiken

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.