Vi tar avstånd från hot och trakasserier

Martin Källberg skriver i en ledare i Svensk Jakt (5 jan) att olika organisationer, bland andra Naturskyddsföreningen, bär ansvaret för att en jägare grovt hotats och trakasserats efter att ha avlivat en trafikskadad varg. 

Han uppmanar de omnämnda organisationerna att ta avstånd från det som hänt. Det här är vårt svar.

Debattartikel

Naturskyddsföreningen är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse som tar avstånd från alla former av våld, hot och trakasserier, något som bland annat tydligt framgår av vår policy för samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer:
”Naturskyddsföreningen vänder sig mot kränkning av mänskliga rättigheter och all användning av hot och våld mot människor och tar avstånd från organisationer vars verksamhet ger sådana följder.”

Det som hänt är oacceptabelt, liksom alltid när hot och trakasserier sker, oavsett sammanhang eller vem som drabbas.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

>Läs artikeln i Svensk Jakt

>Läs mer om vad vi tycker om var och vårt arbete för rovdjur

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.