Vi vann rättslig strid för fjällnära skog i Änok

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade idag att Naturskyddsföreningen ska ha talerätt i avverkningsärendet om den fjällnära skogen i Änok vid världsarvet i Laponia, detta med hänvisning till Århuskonventionen. Skogsstyrelsen har tidigare i rättsprocessen hävdat att miljöorganisationer inte skulle ha talerätt.

Änok, fjällnära skog som Naturskuddsföreninen vill rädda.
Vy från den fantastiska fjällnära skogen i Änok vid världsarvet Laponia.

Foto / Illustration:

Per-Erik Mukka
Pressmeddelande

- Detta är en stor principiell seger för vår rätt att överklaga beslut som vi anser bryter mot lagen. Detta är också en knäpp på näsan för Skogsstyrelsen som envist hävdat att miljöorganisationer inte ska ha talerätt i frågor som handlar om att skydda värdefulla skogsområden, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.
Beslutet innebär i praktiken att ärendet sänds tillbaka till Kammarrätten för prövning i sak.

Efter Naturskyddsföreningens överklagan av beslut från Skogsstyrelsen stoppade Förvaltningsrätten i Luleå avverkningen i Änokdeltat av naturvårdsskäl.

Skogsstyrelsen överklagade beslutet och menade att miljöorganisationer inte kunde anses ha rätt att överklaga tillståndet till avverkning i det värdefulla naturområden. Kammarrätten gick på Skogsstyrelsens linje och upphävde förvaltningsrättens beslut, men nu går alltså Högsta Förvaltningsrätten mot Kammarrättens dom.

Hela beslutet finns bifogat här >>