Viktigt första steg för att rädda haven

Havskonferensen i New York är slut. Budskapet är kristallklart: hoten mot haven är akut och måste prioriteras av alla världens länder. Nu återstår att gå från ord till handling för att komma tillrätta med tillståndet i våra hav.

En stor våg i havet.
Havskonferensen i New York är slut och resulterade i 1300 löften från världens länder.

Foto:

Getty Images.
Artikel

Vad var det viktigaste som havskonferensen kom fram till?

Ett av de viktigaste resultaten av konferensen är att hoten mot haven fått en ny internationell prioritet, inte minst inom FN.  För första gången någonsin gavs havsfrågorna en egen, samlad, global prioritet.

När konferensen avslutades hade länder, företag och organisationer deklarerat mer än 1300 frivilliga åtaganden om allt från att motverka illegalt fiske, havsförsurning, marint skräp och föroreningar, till fler och bättre förvaltade marina områden och stöd till fattiga och utsatta länder. Det här är bra steg i rätt riktning.

Några av de mer anmärkningsvärda förpliktelserna från deltagarländerna är Indonesiens löfte om att minska mängden marint skräp med 70 procent till 2025 och Gabons besked om att de avser etablera världens största marina reservat.

> Läs om alla länders frivilliga åtaganden (på engelska)

Vad har Sveriges regering lovat?

Sverige har bidragit med löften om 26 olika insatser, inklusive 50 miljoner kronor vardera till FN:s arbete mot illegalt fiske och en ny fond för att stärka skyddet av havsmiljöer i låginkomstländer.

Regeringen har lovat insatser mot plast i haven och att samla Östersjöländerna kring ett förbud mot mikroplaster i kosmetika, ett stort problem i svenska och nordiska vattendrag.

Ett annat viktigt löfte från den svenska regeringen är bättre reglering av den destruktiva fiskemetoden bottentrålning, som obegripligt nog tillåts i marina skyddade områden och i kustnära områden, innanför den tillåtna gränsen för trålning.

> Läs om Sveriges frivilliga åtaganden på Regeringens webb

Är det någon viktig havsfråga som borde fått mer utrymme?

90 procent av de människor som arbetar med fiske är småskaliga fiskare. Det småskaliga fisket står för hälften av den totala globala fångsten. Det är en förutsättning att det småskaliga fisket blir hållbart om vi ska kunna nå målet om minskad fattigdom och livsmedelsförsörjning.

Därför hade det varit önskvärt om fler av ländernas löften hade handlat om det småskaliga fisket och att många länder, inklusive Sverige, hade ställt sig bakom FAO:s arbete med att implementera ”Internationella riktlinjerna för ett hållbart småskaligt fiske”. Riktlinjerna bygger på mänskliga rättigheter och jämställdhet – vilka är två förutsättningar för en hållbar utveckling.   

> Läs mer om det småskaliga fisket

Vad krävs det nu för att alla löften och åtgärder ska genomföras?

Nu är det dags att förverkliga alla löften från konferensen, inte minst i havsområdena längs Sveriges 1150 mil långa kust. Det återstår att följa upparbetat för minskad bottentrålningen med konkreta åtgärder.

Det behövs en bättre samordning av de mål och åtgärder som måste till för att rädda haven.  I dag ligger ansvaret för de olika havsfrågorna – till exempel fiske, sjöfart och sjöbottenexploatering – utspridda i FN-systemet. På konferensen gavs detta ansvar till UN Ocean. Men för att de ska kunna koordinera frågorna på ett effektivt sätt behöver civilsamhället inkluderas på ett bättre sätt och det behövs mer resurser och större makt.

Vad kommer Naturskyddsföreningen göra nu?

Nu börjar det viktiga arbetet med att hålla regeringar och andra aktörer ansvariga för genomförandet av alla de löften som gavs under havskonferensen. 

Naturskyddsföreningen kommer noga följa Havs- och Vattenmyndighetens fiskearbete vad gäller kvoter, tillåtna fiskemetoder och innovation så att detta verkligen leder till ett välbehövligt skifte inom svenskt fiske. 

På sikt vill Naturskyddsföreningen ha bottentrålningsförbud i svenska vatten till förmån för ett mer skonsamt småskaligt fiske. Att fortsätta tillåta ett riktat fiske efter hotade arter som till exempel ålen går inte ihop med Sveriges höga ambitioner inom det hållbara fisket.

Inom det internationella havsarbetet kommer Naturskyddsföreningen tillsammans med våra samarbetsorganisationer fortsätta arbetet för en hållbar utveckling av våra hav och kuster. Det är ett arbete som sker både lokalt, nationellt, inom EU och på en internationell nivå.

En viktig del av det globala arbetet är att stödja lokalsamhällen (kvinnor, män och unga), och deras organisationer, så att de under demokratiska och jämställda former kan delta i förvaltningsarbete och vara med där besluten fattas.

Betydelsen av havet för planetens överlevnad har, genom havskonferensen, äntligen fått det fokus det så desperat behöver. Läget är akut. Nu återstår ett gemensamt hårt arbete.

Bli medlem – rädda havens liv

Älskar du också havets våg? Gör som 226 000 andra miljökämpar. Bli medlem för 24 kr/mån.