Viktigt steg för att minska det giftiga kvicksilvret

Kvicksilver orsakar omfattande föroreningar globalt och lämnar sår i naturen som är svårläkta. Nyligen trädde en global överenskommelse i kraft som ska reglera användningen av kvicksilver. Det är ett viktigt steg i arbetet för en giftfri miljö.

Människor som utvinner guld med hjälp av kvicksilver.
I den småskaliga guldutvinningen används kvicksilver som är skadligt för natur, djur och människor.

Foto:

Getty Images.
Artikel

För att utvinna guld används ofta stora mängder kvicksilver. Det gör den småskaliga guldutvinningen till den enskilt största källan till utsläpp av kvicksilver, följt av kolkraftverken. Kvicksilver är ett av världens skadligaste miljögifter och den enda metall som (spontant och utan upphettning) kan övergå till gasform och på så vis spridas långa sträckor i atmosfären och falla ned med regn och damm.

I miljöer med lite syre, i vattendrag, sjöar, våtmarker och hav, kan kvicksilver omvandlas till en organisk förening som lätt tas upp i ekosystemen och i levande organismer. Det här är den giftigaste formen av kvicksilver.

När människor exponeras för kvicksilver påverkas hjärnan och nervsystemets funktioner. En akut förgiftning leder till döden. Människor får i nästa led i sig kvicksilver via födan, exempelvis genom fisk. I många fattiga länder är just fisk den allra viktigaste proteinkällan. Organiskt kvicksilver kan även passera via moderkakan till fostret och senare via bröstmjölken. På så vis kan spridningen av kvicksilver slå tillbaka mot gruvarbetarnas familjer, flera generationer framöver.

Kvicksilver känner inga landgränser

På grund av de skador som kvicksilver orsakar, bestämde världens ledare 2009 att kvicksilveranvändningen måste regleras. Överenskommelsen var färdigförhandlad fyra år senare och fick namnet Minamata-konventionen, till minne av den mänskliga tragedin i japanska Minamata, där barn med svåra nervskador föddes på 1950-talet efter omfattande kvicksilverförorening av miljön.

Naturskyddsföreningen var tillsammans med partnerorganisationer med och påverkade förhandlingarna och såg till att miljöns och människors behov och perspektiv lyftes fram.

Förra veckan (17 augusti 2017) trädde överenskommelsen i kraft efter att ha godkänts av fler än 50 av världens länder. Nu återstår det tuffa arbetet med att se till att konventionen genomförs och att världens ledare lever upp till sina löften.

MER INFORMATION

Naturskyddsföreningens arbete för att minska kvicksilveranvändningen har pågått under lång tid. Bland annat arbetar våra partnerorganisationer med att lära gruvarbetare kvicksilverfria guldutvinningsmetoder, att ställa om energiproduktionen från kol till förnyelsebar energi och med omställning av sjukvård till kvicksilverfri utrustning.

> Läs om vårt globala arbete för att minska kvicksilvret: Rätten till en framtid utan skadliga kemikalier

GULD ÄR ETT grundämne och en metall. Det kan smältas ned och återanvändas många gånger, varför det inte utan vidare går att spåra en viss bits ursprung. Olika försök till certifieringar av småskalig produktion finns där man upprättat separata leverantörskedjor från gruva till konsument. Då kan man garantera att guldet har ett schysst ursprung.
I Sverige finns ett fåtal guldsmeder med Fairtrade-märkt guld.

> Läs artikel i Sveriges Natur om den smutsiga guldindustrin

> Läs artikel om BAN TOXICS som strider för en giftfri framtid

> Läs artikel om nätverket EEB som jobbar för en kvicksilverfri värld

> Läs artikel om GROUND WORK - En smutsig kamp mot kolkraften

> Läs om Minamata-konventionen hos FN (på engelska)