Vill du ha fler levande vattendrag och el från fossilfria källor?

Om du vill vara säker på att den el du köper påverkar miljön så lite som möjligt ska du teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval. Vår miljömärkning fungerar som ett verktyg för att skilja energi med liten miljöpåverkan från den med stor. Men det stannar inte där. Elbolagen avsätter också en del av intäkterna till projekt som reparerar miljöskador.

Bra Miljöval är den enda oberoende miljömärkningen av el i Sverige.

Många elbolag säljer så kallad ”grön el”. Det är lätt att tro att det betyder att den är miljövänlig och miljömärkt, men så är det inte. All elproduktion är skadlig för miljön på ett eller annat sätt. Vattenkraft kan förstöra älvar, biobränslen kan komma från hotade skogar och vindkraft kan stå på fel ställen, och att elbolag kallar sin el för ”grön” eller ”miljöel” garanterar inte att den bra för miljön. För att vara säker på att den el man köper ska påverkar miljön så lite som möjligt ska man teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning innebär att elproduktionen måste klara tuffa miljökrav. Bra Miljöval är en oberoende märkning och styrs inte av elbolagen. Men det stannar inte där! El märkt med Bra Miljöval reparerar även miljöskador, minskar elanvändningen och stöder ny miljöteknik.

Tack vare att så många har valt el märkt med Bra Miljöval har över 100 miljoner kronor kunnat avsättas till miljöförbättringar, energieffektivisering och innovativ ny elproduktion under de senaste fem åren. 

5 anledningar att välja el märkt med Bra Miljöval: 

• Du får el från sol-, vind-, och vattenkraft samt biobränslen 

• Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan, t ex genom fiskvägar kring vattenkraftverk

• Dina utsläpp av växthusgaser från el blir låga 

• Du ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, djur och växter 

• Du betalar bara några tior mer om året om du bor i lägenhet. För dig i villa blir det några hundralappar extra per år 

Om du inte gjort slag i saken redan, passa på nu och kontakta ditt elbolag och be dem ändra ditt avtal till el märkt Bra Miljöval. Om de inte kan erbjuda vår miljömärkning – byt elbolag!

> Här hittar du alla bolag som kan erbjuda el märkt med Bra Miljöval

Läs mer om el märkt med Bra Miljöval

För fler levande vattendrag

Tipsa dina vänner om Bra Miljöval-märkt el!