Vin innehåller cancerframkallande kemikalier

Naturskyddsföreningen presenterar ett test där 40 olika viner analyserats för rester av kemiska bekämpningsmedel. Alla konventionella viner innehöll rester av bekämpningsmedel. I 14 av flaskorna hittades ämnena som är EU-klassade som cancerogena, mutagena, hormon- eller reproduktionsstörande. 

I genomsnitt innehöll flaskorna fyra olika bekämpningsmedelsrester. Totalt visade testet på föroreningar från 24 olika bekämpningsmedel, varav fem är klassade som cancerogena, mutagena, hormon- eller reproduktionsstörande av EU. En av flaskorna innehöll 10 olika bekämpningsmedel.

– Förutom att den omfattande spridningen av kemiska bekämpningsmedel vid vinodling orsakar stora skador på miljön och biologisk mångfald i odlingarna, så följer problemet med hem in i vardagsrummet. Nu är det dags att gå över till vin gjort på ekologiska druvor, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

De 40 flaskorna är alla köpta i EU och kommer från olika länder och vinet har gjorts på olika druvor. Några av flaskorna kommer från världsledande vingårdar.  

Användningen av kemiska bekämpningsmedel i odling av vindruvor är mycket hög. Vindruvsodlingen i EU kräver 15 procent av alla kemiska bekämpningsmedel trots att vindruvsodlingen endast sker på 3,5 procent av den totala jordbruksarealen i EU. Exempelvis uppgick den genomsnittliga växtskyddsmedelsanvändningen i portugisiska vindruvsodlingar till 50 kg aktiv substans per hektar år 2003. Vindruvsodling har stora problem med olika skadegörare, t ex olika mögelformer. Därför använder sig vindruvsodlarna av förebyggande kemisk bekämpning i odlingen, dvs. innan de ens har sett ett angrepp på grödan.

– Vi måste få en tuffare lagstiftning för godkännande av bekämpningsmedel. Det är inte rimligt att EU klassar ett ämne som cancerogent och sedan tillåter att det används i odlingen och hittas i produkter som säljs i hela unionen. EU-förordningen om bekämpningsmedel ligger nu i ett avgörande förhandlingsskede där ytterligare skärpning krävs för att konsumenterna ska slippa miljö- och hälsogift i vinet, säger Mikael Karlsson

Sex sorters vin av ekologiska druvor ingick i testet. Fem av dessa innehöll inga rester av bekämpningsmedel. I det sjätte ekovinet fanns spår av bekämpningsmedel vilket sannolikt kommer från vindavdrift vid bekämpning hos grannar.