Webbinarium: Hur säkrar vi en rättvis klimatomställning?

Det är bra att förhandsanmäla sig, för att få en påminnelse och en Youtube-länk på förhand!

Naturskyddsföreningens webbinarier 2020 - missa inte det!

2 september: Rättvis klimatomställning

Tid: kl. 08.30-10.00

Plats: YouTube

Webinariet genomförs i två delar. Del 1 “jobben” inleder kl 8.30,   
del 2 “rättigheter” följer ca kl 9.20 

Arrangör:  Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna 

Anmäl dig här senast den 31 augusti så får du en påminnelse med länk innan vi kör igång! >>

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Hur säkrar vi jobb och garanterar rättigheter när omställningen genomförs? I två paneler diskuterar representanter för fackföreningsrörelsen respektive samer och unga med statssekreterare Eva Svedling om hur vi säkrar en rättvis klimatomställning i Sverige. 

Just nu minskar utsläppen inte alls i den takt som krävs för att målet ska kunna nås. Samtidigt är målet inte tillräckligt ambitiöst. I enlighet med Parisavtalet, som anger att rika länder ska gå före, skulle Sverige behöva nå nettonollutsläpp senast 2030.Det kräver en samhällsomställning som saknar motstycke i historien, och det behöver ske på ett rättvist sätt. 

Frågan om hur vi åstadkommer en rättvis omställning har aktualiserats på flera håll i världen. Bland annat ses det om en avgörande pusselbit i EUs gröna giv. 

Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna bjuder in till en diskussion i två delar om vad en rättvis omställning är och hur vi åstadkommer det i Sverige. 

Ämnet behandlas i två delar, av två olika paneler.

Del 1, Jobben:

Hur säkrar vi en hållbar och meningsfull sysselsättning? (Genomförs på engelska)

Internationella experter diskuterar med bl.a. statssekreterare Eva Svedling om vad vi kan lära av andra länder. 

Medverkande   

  • Eva Svedling, statssekreterare hos Isabella Lövin, miljö- och klimat¬minister, vice stats-minister
  • Félix Mailleux - rådgivare, European Trade Union Confederation (ETUC)
  • Johan Hall, utredare, LO 

Del 2, Rättigheter:

Hur säkrar vi samernas och ungas rättigheter när omställningen genomförs?   

Medverkande:

  • Josefina Skerk, ledamot i Sametinget
  • Eva Svedling, statssekreterare hos Isabella Lövin, miljö- och klimat¬minister, vice stats-minister
  • Leo Rudberg, vice ordförande för Fältbiologerna
  • Susanna Israelsson, förbundssekreterare, Sáminuorra

Webbinariet modereras av Johanna Sandahl, Ordförande Naturskyddsföreningen.

Livesändning   

Webbinariet sänds live och går att se i efterhand på Youtube. Du kommer att kunna följa presentationer på skärmen och ställa frågor under webbinariets gång.

Anmälan   

Anmäl dig till webbinariet senast den 31 augusti. Då får du en påminnelse med länk till sändningen innan start samt information om eventuella ändringar.  

Kontakt   

Om du har frågor om webbinariet, kontakta Caroline Westblom, klimatsakkunnig Naturskyddsföreningen

Varmt välkommen!