Istället för debatter i Almedalen blir det webbinarier

Almedalen är ju inställt i år och därför kommer vi att under sommaren och den tidiga hösten genomföra en serie webbinarier. Det är bra att förhandsanmäla sig, för att få en påminnelse och en Youtube-länk på förhand! Du kommer också att kunna ställa frågor under webbinariet.

Naturskyddsföreningens webbinarier i juni - missa inte det!
Anmäl dig gärna på förhand, så får du en påminnelse och en länk innan vi kör igång!

DEBATT 16 juni: Hur kan återhämtningen snabba på omställningen?

Följ debatten här >>

Tid: kl. 08.45-10.00 
Plats: Youtube

Covid 19-pandemin slår hårt mot människors hälsa, försörjning och mot samhällsekonomin. Under den omtumlande verkligheten pågår samtidigt en klimatkris och utarmningen av den biologiska mångfalden fortsätter i en rasande takt.

Hur kan de stora återhämtningssatsningar som nu krävs samtidigt snabba på den pågående omställningen för att möta klimatkrisen och utarmningen av ekosystem och biologisk mångfald? Hur kan investeringar styras till framtidens branscher och omskolning till långsiktiga gröna jobb? Vilka miljösatsningar vill partierna se i höstbudgeten för att styra i den riktningen?

Naturskyddsföreningen samlar miljöpolitiska företrädare för riksdagspartiernas digitalt för en diskussion om de brännande frågorna i miljöpolitiken.

Medverkande
Partierna företräds av riksdagsledamöter från Miljö- och jordbruksutskottet:

- Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet 
- Maria Gardfjell, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet 
Joar Forssell, Klimatpolitisk talesperson, styrmedelsstrategi för klimatomställning, Liberalerna
- Magnus Manhammar, ledamot med särskilt ansvar för biologisk mångfald, Socialdemokraterna
- Kjell-Arne Ottosson, miljöpolitisk talesperson, Kristdemokraterna
- Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna
- Elin Segerlind, miljö- och jordbrukspolitisk talesperson Vänsterpartiet 

Webbinariet modereras  av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.

Följ debatten här 

Läs mer