Föreningsdokument

Stadgar, årsredovisning, verksamhetsberättelse, policydokument mm.

Kvalitetskod

Vi rättar oss efter den kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, har tagit fram. Naturskyddsföreningen uppfyller kvalitetskodens samtliga krav.

2016-12-28

1 2