Way Out West

Naturskyddsföreningen inledde 2014 ett långsiktigt samarbete med Luger som arrangerar musikfestivalen Way Out West. Samarbetet inkluderar allt från att utbilda personal till att bedriva opinion för en offensivare miljöpolitik. I år deltar Naturskyddsföreningen med temat "Operation: Rädda Bina".

Operation: Rädda Bina

2018 byggde Naturskyddsföreningen tillsammans med Luger Sveriges största kollaborativa vildbihotell i Slottsskogen.

Läs mer här: naturskyddsforeningen.se/wow-bihotell

2019 spinner vi vidare på temat vildbin och pollinatörer och presenterar en rad olika insatser du kan göra för att skapa världens bi-vänligaste land.
Naturskyddsföreningen finns på plats under alla festivaldagar för att informera mer om vårt arbete, biologisk mångfald och varför biet är så viktigt. Vi berättar även om hur du kan engagera dig som medlem, genom att stödja vårt arbete eller hur du kan ladda din mobil hos oss med Bra Miljömärkt el levererad av GodEl vår och festivalens partner.

Vi arrangerar också ett panelsamtal den 8 augusti med programledaren Martin Emtenäs, vår generalsekreterare Karin Lexen, sångaren Stefan Sundström, samt Vicki Lee Wallgren från Världsnaturfonden WWF. På scenen höjden, klockan 17. Välkommen!

Way Out West

Way Out West (WOW) har på kort tid blivit ett internationellt föredöme för andra festivaler.

Sedan 2013 är Way Out West certifierade enligt ISO 20121, en certifiering som festivalen svarar mot med en trebens-princip där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet måste samverka för att fungera.

Förutom att från start ha valt att vara en stadsfestival där närheten mellan festivalområde och leverantörer minskar transporter, och där avsaknaden av camping minskar utsläpp, har Way Out West sedan 2012 respektive 2015 varit helt kött- och till stor del mjölkfri. Under 2018 investerades det även i utsläppsreducerande åtgärder. Detta är några tydliga exempel på vad som har gjorts för att minska festivalens miljöpåverkan.

Festivalen har årligen ca 100 000 besökare.