IBON - Gräsrotsforskning för hållbar konsumtion

Genom att öka kunskapsnivån om vikten av hållbar konsumtion på Filippinerna ger organisationen IBON människor en tydligare röst och större möjlighet att påverka sin egen situation. Att parallellt erbjuda landets beslutsfattare ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ till det ohållbara konsumtionssamhället banar väg för en miljösmart och hållbar politik.

En kvinna står och säljer grönsaker på en marknad i Filippinerna.
Konsumentorganisationen Ibon verkar för att öka den generella kunskapsnivån om vikten av hållbar konsumtion och vänder sig både mot småskaliga producenter och beslutsfattare.

Foto:

Sara Nilsson, Naturskyddsföreningen
Asien, Filippinerna Hållbar konsumtion

Med ena foten i forskningen och den andra ute i samhället, verkar organisationen IBON för att medvetandegöra frågor som bland annat rör hållbar produktion och konsumtion och på det sättet uppnå långsiktiga förändringar som gagnar både människa och miljö. På Filippinerna är jordmånen för ekologisk produktion god.

Studier visar att det finns en uttalad vilja hos såväl konsumenter som producenter att producera klimatsmart och långsiktigt hållbart.

IBON vänder sig också till landets beslutsfattare med konkreta förslag som lyfter frågan om långsiktigt hållbar konsumtion och produktion och tar samtidigt hänsyn till landets ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

IBON, som är en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer, grundades redan 1978 och har sin bas i Filippinernas huvudstad Manila. På senare år har organisationen även börjat arbeta internationellt genom IBON International.