CI - Miljövänliga veckan har blivit global

För att nå långsiktiga globala miljöresultat är det viktigt att tillvarata och koordinera den kunskap och kompetens som finns hos både miljö- och konsumentorganisationer över hela världen. Naturskyddsföreningen, tillsammans med den globala konsumentorganisationen Consumers International, gör just det. Något som kommer till uttryck under Green Action Week.

Foto på människor som handlar grönsaker.
Med hjälp av bondemarknader, kampanjer i media och samarbete med skolor världen över sätter Green Action Week fokus på konsumtion och produktion av ekologisk mat.
Globalt Hållbar konsumtion

Naturskyddsföreningens samarbeten med lokala konsumentorganisationer världen över är lika viktigt som samverkan på det globala planet. Därför samarbetar Naturskyddsföreningen med det globala nätverket Consumers International. Med 240 anslutna medlemsorganisationer i 120 länder sätter organisationen sina medlemmar och konsumentens rättigheter i första rummet och är en stark röst i globala sammanhang.

Samarbetet mellan CI och Naturskyddsföreningen har bland annat utmynnat i den globala kampanjen Green Action Week. Det är en utveckling av miljövänliga veckan som Naturskyddsföreningen drivit i Sverige under många år.

Totalt deltar nu över 40 medlemsorganisationer från över 30 länder i den årligt återkommande kampanjen. CI grundades 1960, styrs av sina medlemmar och har sitt huvudkontor i Storbritannien samt regionala representanter i Asien, Latinamerika och Afrika.