IDEC - Hur vi konsumerar avgörande för framtiden

Förändrade konsumtionsmönster är en viktig pusselbit i det globala miljöarbetet. Men för att nå en hållbar konsumtionskultur krävs kunskap. I Brasilien bedriver organisationen IDEC ett arbete som syftar till skydda naturen, värna människors hälsa och stärka demokratin.

Den brasilianska konsumentorganisationen IDEC arbetar för förändrade konsumtionsmönster genom att på ett lättillgängligt vis berätta om hur konsumtionen påverkar vår miljö.

Foto:

Sara Nilsson, Naturskyddsföreningen
Sydamerika, Brasilien Hållbar konsumtion

Brasilien är nästan lika stort som hela Europa. Att konsumera hållbart i Brasilien kan således få stora positiva effekter på den globala miljön. Den medlemsbaserade organisationen IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) arbetar för förändrade konsumtionsmönster genom att tillhandahålla relevant och tydlig information rörande varor och tjänster och hur de påverkar vår miljö.

Genom att på ett lättillgängligt sätt förse konsumenter med faktabaserad information vill IDEC förändra människors konsumtion och på så vis påverka företag och politiker.

Inom ramen för IDEC:s demokratiarbete lyfts vikten av tillgång till ekologisk mat och ett starkt civilsamhälle. Genom att lobba mot politiker och beslutsfattare vill IDEC driva igenom nya lagförslag och få till stånd hållbara förändringar så att även de mest utsatta grupperna får bättre tillgång till ekologiska livsmedel.

Varje år hanterar IDEC ungefär 20 000 klagomål från konsumenter, främst inom sjukförsäkringar, banksektorn och telekom. Nyligen lanserades också en webbplats där konsumenterna själva kan räkna ut sina CO2-utsläpp.

IDEC som är en av Latinamerikas största konsumentorganisationer grundades 1987 och samarbetet med Naturskyddsföreningen påbörjades 2014.