BIC Europe - Ger fler tillgång till förnybar energi

I dag lever en stor del av jordens befolkning utan el eller med träkol som enda energikälla. Det vill Bank Information Center Europe (BIC Europe) och Naturskyddsföreningen ändra på. Tillsammans driver vi ett gemensamt projekt för att öka Världsbankens investeringar i förnybara energisystem.

Foto på solceller med lanskap i bakgrunden.
Genom investeringar i förnybar el kan fler människor i låginkomstländer få tillgång till el. Tillgången till ren, prisvärd och hållbar solenergi möjliggör ekonomisk utveckling och fattigdomsminsking, och ökar jämställdheten mellan könen.

Foto:

Getty Images.
Nordamerika, USA Klimat, energi

Energisektorn står för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Ändå lever idag 1,3 miljarder människor utan tillgång till moderna energitjänster som el eller rena bränslen och 2,8 miljarder använder biomassa för matlagning. Det innebär en stor bromskloss för en rättvis och hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningen och BIC Europe bedriver ett gemensamt projekt för att öka Världsbankens investeringar i förnybara energisystem. Projektet syftar till att ge tillgång till el för den stora andel av jordens befolkning som i dag är utan och den ännu större andel som bara har träkol som energikälla.

BIC Europe samarbetar med lokalsamhällen och civilsamhället för att främja social och ekonomisk rättvisa och ekologisk hållbarhet i projekt som finansieras av Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna.

De regionala bankernas uppdrag är att minska fattigdomen. Ändå har de projekt som dessa banker finansierar ofta resulterat i omfattande ekonomiska, sociala och miljöproblem. Bankerna finansieras av skattebetalarnas pengar, men verksamheten genomförs ofta utan medverkan av civilsamhället eller de samhällen som påverkas av projekten.

BIC Europe arbetar med att skapa utrymme för drabbade samhällen att påverka i beslutsfattandeprocesser. De stärker kapaciteten hos civilsamhället och sociala rörelser så att de kan engagera sig i dessa processer. BIC Europe arbetar även med ansvarsutkrävning och transparens i bankernas verksamhet.