GROUND WORK - En smutsig kamp mot kolkraften

Utbredd kolbrytning och kolkraft har lett till allvarliga konsekvenser för människor i Sydafrika. Organisationen Ground Work stöttar lokalsamhällen som kämpar emot gruvetableringar och arbetar för att minska utsläpp av kvicksilver i luft och vatten.

Foto på människor som protesterar. En eld brinner i förgrunden.
Ground Work jobbar bland annat med att stötta lokalsamhällen som kämpar emot gruvetableringar.
Afrika, Sydafrika Miljögifter

Sydafrikas kolkraftverk och gruvbrytning förorenar luft och vatten vilket kan leda till att människor i närområdet drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, andningssvårtigheter och cancer. Vattnet är på många platser otjänligt att dricka.

Ground Work ger människor möjligheten att slåss för sina rättigheter. Genom att utbilda lokalsamhällen i hur de kan motsätta sig etableringar av nya gruvor och kräva att existerande gruvor inte läcker farliga ämnen kan de stå upp mot gruvföretagen och erbjuda ett motstånd.

Organisationen har bland annat stoppat användningen av kvicksilver på sjukhus i KwaZulu-Natal provinsen i Sydafrika, lyckats få norska staten att minska sina inversteringar i kolkraft och anmäler gruvföretag som bryter mot miljölagstiftningen till myndigheterna. Dessutom arbetar de med att påverka nationella och regionala strategier för kemikaliehantering.

Ground Work grundades 1999 och har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2009. Huvudkontoret ligger i Pietermaritzburg, Sydafrika.