LRC - Med lagen som instrument

Till skillnad från resten av Afrika är gruvbrytningen den viktigaste näringen i Sydafrika. Här slåss organisationen LRC för miljörättvisa och skydd av mänskliga rättigheter - med lagboken som vapen mot de stora gruvbolagen.

Foto på en stor vattenkran och en människa bredvid.
Gruvföretagens utsläpp påverkar dricksvatten, luft och natur. LRC bevakar så att gruvföretagen följer de lagar som finns.

Foto:

LRC, Leagal Resource Center
Afrika, Sydafrika Miljögifter

Trots att Sydafrika är ett av Afrikas rikaste länder mätt i BNP per person är klyftorna i samhället ännu stora, till följd av det tidigare apartheidsystemet.

Organisationen LRC (Legal Resources Center) hjälper samhällen att ställa gruvföretag inför rätta när de inte följer lagar om utsläpp i luft och vatten, fördriver människor från land utan ersättning eller inte återställer gammal gruvmark.

LRC erbjuder juridisk rådgivning och håller utbildningar kring rättigheter för de människor som bor kring planerade gruvprojekt. På så vis får människor kunskap om hur de kan kräva rätten att delta i beslutsprocesser, rätten att få ta del av bedömningar av gruvans konsekvenser för människor och miljö och rätten till ersättning vid tvångsförflyttning. LRC är bland annat involverade i det uppmärksammade Australiska gruvprojektet i Amadiba i Eastern Cape där en aktivist sköts till döds i mars 2016 för sitt engagemang emot gruvan.

Legal Resources Centre är en av Sydafrikas största och äldsta organisationer och har kontor på flera platser i Sydafrika.