EEB - För en kvicksilverfri värld

Europas största gräsrotsrörelse EEB driver på flera viktiga miljöfrågor på en europeisk och global nivå. Vi stödjer deras arbete för att få länderna som har skrivit under den globala kvicksilverkonventionen att genomföra den så fort som möjligt.

EU-flaggan med en domarklubba i förgrunden.
Det stora nätverket EEB strävar efter att förbättra och skydda miljölagar i och utanför Europa.

Foto:

Getty Images.
Europa, Belgien, Nederländerna, Storbritannien Miljögifter

EEB (European Environmental Bureau) är paraplyorganisation för 150 organisationer från 30 länder. Organisationen strävar efter att förbättra eller skydda miljölagar i och utanför Europa.

EEB driver på EU-institutionerna (kommissionen, parlamentet och rådet) och FN för att påverka viktiga miljöfrågor till exempel biologisk mångfald, avfallsfrågor, nanoteknik, kemi, miljömärkning och klimatförändringar. Naturskyddsföreningen stödjer deras arbete inom miljögiftsområdet där EEB har varit med och påverkat framtagandet av den globala kvicksilverkonventionen. Under perioden 2017-2020 handlar arbetet om att få så många länder som möjligt att skriva under och genomföra konventionen.

EEB har funnits sedan 1974 och Naturskyddsföreningen har samarbetat med dem sedan 2003. De har sitt huvudkontor i Bryssel