Naturskyddsföreningen som arbetsgivare

Kärleken till naturen går hand i hand med kärleken till människan. Vi på Naturskyddsföreningen vill att alla medarbetare känner det – varje dag.

Se alla våra lediga tjänster.

Naturskyddsföreningen arbetar för att rädda naturen, skydda människors hälsa och främja global solidaritet. För att leva upp till vår uppgift behöver vi vara en attraktiv arbetsplats där chefer och medarbetare har en hög kunskap, förmåga och vilja som ständigt inspirerar till fortsatta framgångar.

En jämlik arbetsplats

Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats i alla avseenden. Det ska vara samma förutsättningar för alla oavsett kulturell bakgrund, kön, ålder etc. En mänsklig mångfald stärker våra förutsättningar att leva upp till vår uppgift. 

Plats för personlig utveckling

Vi har två mål med personlig och yrkesmässig utveckling på Naturskyddsföreningens kansli. Den ena är att säkerställa att vi når vår verksamhets mål. Den andra är att utveckla duktiga medarbetare och chefer som först ger kraft åt Naturskyddsföreningen. Och sedan, om de vill, kan gå vidare till andra viktiga positioner i samhället för att bidra med den kunskap, förmåga och nätverk som de fått under tiden hos oss.

Vi arbetar för god hälsa

Naturskyddsföreningen vill uppmuntrar de anställda att delta i någon form av fysisk aktivitet. Därför erbjuder vi möjlighet till friskvårdstimme på betald arbetstid samt ger bidrag till aktivitetskostnader.

Lediga tjänster

Se alla våra lediga tjänster.