Praktik och examensarbete

För att praktisera hos oss är det viktigt att till stor del kunna arbeta självständigt. Arbetsspråket är svenska om inte annat anges.

Våra olika avdelningar

Vi har flera avdelningar med olika inriktningar. Nedan kan du se vilka behov som de olika avdelningarna har. Mejla ditt CV, ett personligt brev, och önskad tidsperiod för praktiken till kontaktpersonen för den avdelning du är intresserad av.

 • Skog och naturvård: Högskoleutbildning inom relevant område, t ex naturresursutnyttjande, naturvård, biologi, skogsvetenskap och statsvetenskap, i synnerhet genomförande av miljöpolitik. Sidokompetens inom områdena GIS, liksom bedömning av samhällskonsekvenser (ekonomi, arbetstillfällen, miljö m.m.) kan vara särskilt intressant.  Samma sak gäller urfolkrättigheter kopplat till naturresursutnyttjande och miljö, i Sverige liksom andra länder. Vi har inte möjlighet att erbjuda praktikplats under sommaren (mitten av juni-mitten av augusti). Praktiken är placerad på kansliet i Stockholm, boende ordnas av praktikanten själv.
  Kontaktjonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se 
  Ett fåtal praktikplatser finns för hela eller delar av vårterminen 2020.
 • Miljögifter, hav och jordbruk: Högskoleutbildning inom relevant område.Intresse för opinionsarbete; såväl mot allmänhet genom kampanjer och informationsspridning, som mot politiker och myndighet. Avdelningen arbetar främst med svenska och europeiska frågor, men även med internationella frågor genom samverkan med miljöorganisationer i utvecklingsländer genom policysamverkan inom sakområdena. Praktiken ska helst vara en hel termin.
  Kontakt: therese.jacobson@naturskyddsforeningen.se
 • Handla Miljövänligt, Bra Miljöval: Relevant utbildning. Praktiklängd minst fem veckor. Avdelningen är lokaliserad i Göteborg.
  Kontakt: mari.ander@naturskyddsforeningen.se
  Inga praktikplatser under hösten 2019.
 • Global samordning: Tillsammans med miljökämpar världen över arbetar Naturskyddsföreningen för en stark global miljörörelse som bidrar till hållbar utveckling. På avdelningen för global samordning ansvarar vi för och har hand om samarbeten med mer än 40 miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Praktik på avdelningen för global samordning sker i samarbete med Föreningen för Utvecklingsstudiers (FUF) praktikantprogram. För mer information om praktikantprogrammet och utlysning inför våren 2020 se: https://fuf.se/praktikantprogrammet/
 • Kommunikation: Inga praktikplatser under våren 2020.
 • Klimat och juridik: Praktikplats inom hållbara transporter för våren 2020 utlyses här.
 • Sveriges Natur: Vår tidning Sveriges Natur tar gärna emot praktikanter från olika journalistutbildningar för kortare och längre praktik på redaktionen. Vi söker alltid praktikanter som älskar att jaga nyheter. Hör av er för att få veta mer om hur vi arbetar! 
  Kontakt: malin.crona@naturskyddsforeningen.se
 • Mobiliseringsavdelningen arbetar med föreningsutveckling, engagemangsfrågor och Naturskyddsföreningens arbete gentemot skolan. För att praktisera hos oss ska du ha kompetens eller viljan att lära dig mer inom något av följande områden: kommunikation, webb, skola, metodutveckling, organisation, och ledarskapsfrågor, administration eller utvärdering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ideellt arbete i någon förening. Grundläggande svenska är ett krav.
  Kontakt: sofia.halth@naturskyddsforeningen.se Inga praktikplatser under våren 2020.
 • Skolprogrammet arbetar med skolutveckling. Vi välkomnar dig med intresse för pedagogik och lärande för hållbar utveckling, utomhuspedagogik, kommunikation, webb och utvärdering.
  Kontakt: helena.lundmark@naturskyddsforeningen.se 

Kontaktinformation till våra regionala kontor

Vi har några regionala kontor ute i landet som kan ha möjlighet att ta emot praktikanter/examensarbetare. Kontakta respektive regionalt kansli.