Praktik och examensarbete

Vi är glada att se att det finns ett stort intresse från studenter att göra praktik och examensarbete på Naturskyddsföreningen. Våra möjligheter att ta emot praktikanter och examensarbetare är dock begränsade eftersom vi inte har tillräckligt många handledare och arbetsplatser.

För att praktisera hos oss är det viktigt att till stor del kunna arbeta självständigt. Arbetsspråket är svenska om inte annat anges.

Våra olika avdelningar

Vi har flera avdelningar med olika inriktningar. Nedan kan du se vilka behov som de olika avdelningarna har. Mejla ditt CV, ett personligt brev, och önskad tidsperiod för praktiken till kontaktpersonen för den avdelning du är intresserad av.

 • Skog och naturvård: Högskoleutbildning inom relevant område, t ex naturresurser, biologi, skogsvetenskap och statsvetenskap. Sidokompetens inom områdena GIS, genomförande av politik, bedömning av samhällskonsekvenser (ekonomi, arbetstillfällen, miljö m.m.) kan vara särskilt intressant. 
  Kontakt: jan.terstad@naturskyddsforeningen.se
 • Miljögifter, hav och jordbruk: Högskoleutbildning inom relevant område.Intresse för opinionsarbete; såväl mot allmänhet genom kampanjer och informationsspridning, som mot politiker och myndighet. Avdelningen arbetar främst med svenska och europeiska frågor, men även med internationella frågor genom samverkan med miljöorganisationer i utvecklingsländer genom policysamverkan inom sakområdena. Praktiken ska helst vara en hel termin.
  Kontakt: therese.jacobson@naturskyddsforeningen.se
 • Handla Miljövänligt, Bra Miljöval: Relevant utbildning. Praktiklängd minst fem veckor. Avdelningen är lokaliserad i Göteborg. Kontakt: mari.ander@naturskyddsforeningen.se
  Inga praktikplatser under 2017
 • Global samordning: Inga platser under 2017

 • Kommunikation: Inga platser under 2017
 • Klimat och juridik: Inga platser under 2017

 • Sveriges Natur: Journalistutbildning krävs.
  Kontakt: ylva.johnson@naturskyddsforeningen.se

 • Administration: Vi arbetar med MySoft som vårt CRM verktyg. För att praktisera hos oss krävs det antingen vana i att arbeta i SQL Plus och Oracle databas (för att arbeta med dataanalysen), eller vana i att arbeta med komplexa CRM system. Praktiklängd minst 4 veckor, då vi tillämpar internutbildning i systemet. Vi ser gärna att du har en utbildning inom ekonomi och gillar högt tempo. 
  Kontakt: lena.asplund@naturskyddsforeningen.se
 • Mobiliseringsavdelningen arbetar med föreningsutveckling, engagemangsfrågor och Naturskyddsföreningens arbete gentemot skolan. För att praktisera hos oss ska du ha kompetens eller viljan att lära dig mer inom något av följande områden: kommunikation, webb, skola, metodutveckling, organisation, och ledarskapsfrågor, administration eller utvärdering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ideellt arbete i någon förening. Grundläggande svenska är ett krav. Kontakt:jimmy.mannung@naturskyddsforeningen.se
 • Skolprogrammet arbetar med skolutveckling. Vi välkomnar dig med intresse för pedagogik och lärande för hållbar utveckling, utomhuspedagogik, kommunikation, webb och utvärdering. Kontaktsophie.nordstrom@naturskyddsforeningen.se 

Kontaktinformation till våra regionala kontor

Vi har några regionala kontor ute i landet som kan ha möjlighet att ta emot praktikanter/examensarbetare. Kontakta respektive länskansli.