Praktik och examensarbete

Just nu söker vi några praktikanter som under våren 2019 vill djupdyka i en granskning av EU:s miljöpolitik. Praktiken äger rum på Naturskyddsföreningens kommunikationsavdelning på rikskansliet i Stockholm. Läs mer nedan.

För att praktisera hos oss är det viktigt att till stor del kunna arbeta självständigt. Arbetsspråket är svenska om inte annat anges.

Våra olika avdelningar

Vi har flera avdelningar med olika inriktningar. Nedan kan du se vilka behov som de olika avdelningarna har. Mejla ditt CV, ett personligt brev, och önskad tidsperiod för praktiken till kontaktpersonen för den avdelning du är intresserad av.

 • Skog och naturvård: Högskoleutbildning inom relevant område, t ex naturresursutnyttjande, naturvård, biologi, skogsvetenskap och statsvetenskap, i synnerhet genomförande av miljöpolitik. Sidokompetens inom områdena GIS,  liksom bedömning av samhällskonsekvenser (ekonomi, arbetstillfällen, miljö m.m.) kan vara särskilt intressant.  Samma sak gäller urfolkrättigheter kopplat till naturresursutnyttjande och miljö, i Sverige liksom andra länder.
  Kontaktjonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se 
 • Miljögifter, hav och jordbruk: Högskoleutbildning inom relevant område.Intresse för opinionsarbete; såväl mot allmänhet genom kampanjer och informationsspridning, som mot politiker och myndighet. Avdelningen arbetar främst med svenska och europeiska frågor, men även med internationella frågor genom samverkan med miljöorganisationer i utvecklingsländer genom policysamverkan inom sakområdena. Praktiken ska helst vara en hel termin.
  Kontakt: therese.jacobson@naturskyddsforeningen.se
 • Handla Miljövänligt, Bra Miljöval: Relevant utbildning. Praktiklängd minst fem veckor. Avdelningen är lokaliserad i Göteborg. Kontakt: mari.ander@naturskyddsforeningen.se
  Inga praktikplatser under 2018 och våren 2019.
 • Global samordning: Tillsammans med miljökämpar världen över arbetar Naturskyddsföreningen för en stark global miljörörelse som bidrar till hållbar utveckling. På avdelningen för global samordning ansvarar vi för och har hand om samarbeten med mer än 40 miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Praktik på avdelningen för global samordning sker i samarbete med Föreningen för Utvecklingsstudiers (FUF) praktikantprogram. För mer information om praktikantprogrammet och utlysning inför våren 2019 se: https://fuf.se/praktikantprogrammet/
 • Mobiliseringsavdelningen arbetar med föreningsutveckling, engagemangsfrågor och Naturskyddsföreningens arbete gentemot skolan. För att praktisera hos oss ska du ha kompetens eller viljan att lära dig mer inom något av följande områden: kommunikation, webb, skola, metodutveckling, organisation, och ledarskapsfrågor, administration eller utvärdering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ideellt arbete i någon förening. Grundläggande svenska är ett krav. Kontakt: helena.fredriksson@naturskyddsforeningen.se
 • Skolprogrammet arbetar med skolutveckling. Vi välkomnar dig med intresse för pedagogik och lärande för hållbar utveckling, utomhuspedagogik, kommunikation, webb och utvärdering. Kontakt: helena.lundmark@naturskyddsforeningen.se 

Kontaktinformation till våra regionala kontor

Vi har några regionala kontor ute i landet som kan ha möjlighet att ta emot praktikanter/examensarbetare. Kontakta respektive länskansli.