Program riksstämman 2018

Här hittar du tider och aktiviteter för Riksstämman i Uppsala 16-17 juni och alla kringaktiviteter 14-18 juni. Se Naturkontakt för de senaste nyheterna och uppdateringarna från stämman.

Gå på buffelsafari i juni.

Foto:

Hans Hiller

Se uppdateringar från lördagen på https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/, där finns bland annat utskottsprotokoll och varberedningens nya förslag. 

Program Riksstämman

Program för utflykter, träffar och workshops hittar du längre ner på sidan.

Vill du läsa mer om Uppsala Naturfest på fredag, klicka här.

Tiderna är ungefärliga och kommer att uppdateras allt eftersom. Start och sluttider för riksstämman är dock fasta.

Hitta all praktisk information om och anmälan till riksstämman 2018.

Ombud kvitterar ut röstkort och voteringsdosa. Kom i god tid. Morgonkaffe serveras!

Lördag 16 juni:

07.00-08.30 Inregistrering

08.30 Riksstämmans öppnande

Välkomstanförande med mera. Alla deltagare på riksstämman hälsas välkomna av riksstyrelsen med flera.

09.10 Formalia

 • Fastställande av röstlängd
 • Riksstämmans behöriga utlysande
 • Val av mötespresidium
 • Fastställande av dagordning samt arbets- och beslutsordning
 • Val av två justerare, tillika rösträknare
 • Val av fem personer till valkommitté
 • Val av utskottsordföranden

09.40 Fika

10.10 Riksstyrelsens redovisning 

 • Verksamhetsberättelser och årsredovisningar
 • Revisorernas redovisning
 • Fastställande av årsredovisningar
 • Fråga om ansvarsfrihet för föregående period
 • Valberedningens presentation av förslag till ordförande, skattmästare och ledamöter till riksstyrelsen och arvoden till dessa, samt förslag till revisorer. Se handlingen Valberedningens förslag (pdf, öppnas i nytt fönster).
 • Ärenden som riksstyrelsen förelägger stämman samt ärenden som väckts genom motion.

11.15 Info om utskottsarbete 

Information om hur eftermiddagens utskottsarbete är organiserat samt information om lunchen.

11.30 LUNCH

12.30 – ca 16.30 Utskottsarbeten om motioner och propositioner – inkl. fikapaus

Utskotten är arbetsgrupper där propositioner och motioner diskuteras innan beslut fattas i plenum. Ombud väljer fritt utskott. Alla medlemmar har rätt att närvara i utskotten. 

Fördelningen av motioner och propositioner på de olika utskotten har skett i syfte att samla frågor inom samma eller närliggande områden. 

- Läs mer om utskottsindelningen i häftet Motioner och propositioner (pdf, öppnas i nytt fönster).

- Läs mer om arbets- och beslutsordning i Så går stämman till (pdf, öppnas i nytt fönster).

Utskottsförhandlingar:
Utskott 1 – Lärosal J
Utskott 2 – Lärosal K
Utskott 3 – Lärosal L
Utskott 4 – Lärosal N
Utskott 5 – Hörsalen (Loftet)
Utskott 6 – Tentamensal 1

17.00 Återsamling i plenum

 • Fastställande av arvode till riksstyrelsen
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Förhandlingar och beslut om motioner och propositioner.

18.30 Festmiddag och dans på Ulls Restaurang på SLU

Middag med utdelning av Silverfalkar och Skogspriset

En abonnerad buss går i skytteltrafik mellan SLU och Uppsala C.
Avgångstider från SLU: kl. 21:00, 21:45, 22:30, 23:15 samt 00:45.

Söndag 17 juni:

07.30 Lokalerna och Inregistreringen öppnar.

08.30 Stämmoförhandlingarna återupptas

Val av riksstyrelse, revisorer och valberedning.

9.30 Fika

10.00-16.30 Förhandlingar och beslut om motioner och propositioner. 

Inkl. lunchpaus och fikapaus.

17.00 Slut

Två abonnerade bussar avgår kl. 17:00 från SLU till Uppsala för de som har bråttom till tåget.

Övriga åker med UL:s kollektivtrafik från vanliga busshållplatsen. Se tidtabell för avgångstider.

 

Program kringarrangemang 14-18 juni – utflykter, nätverksträffar och seminarier:

TORSDAG 14 JUNI 

FREDAG 15 JUNI

LÖRDAG 16 JUNI

SÖNDAG 17 JUNI

MÅNDAG 18 JUNI 

 

TORSDAG 14 JUNI

Lär dig om Asp i Fyrisån (13.00-15.00)
Samling vid Islandsbron kl 13.00. Aspen är Upplands landskapsfisk. Vi tittar bland annat på fisktrappor som anlagts för att aspen ska kunna vandra upp i Fyrisån. Arrangör är Upplandsstiftelsen. Utflykten kostar inget. Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman.

Linnéutflykt Årike Fyris (14.00-17.00)
Samling vid Islandsbron kl 14.00. Läs gärna om Årike Fyris som föreslås bli naturreservat. Arrangör är Uppsala kommun. Utflykten kostar inget. Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman.

 

FREDAG 15 JUNI

Utflykt till Hjälstaviken (07.30-12.00) .

Hjälstaviken är en av Mellansveriges bästa fågellokaler med ett rymligt fågeltorn i naturreservatet. Läs mer om Hjälstaviken.  Kostnad 100 kr. Betalning till Uppsalakretsens plusgiro (50 61 83-3), max 30 st (först till kvarn). Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman. Fika finns att köpa på plats.

Ledare är Pekka Westin från Länsförbundets styrelse. Arrangör är Naturskyddsföreningen Uppsala län. Avfärd med buss från S:t Eriks torg 07.30. Hemfärd 11.00. Vi förväntas vara tillbaka vid S:t Eriks torg senast kl 12.00.

 Följ med till Öppna förskolans utedag och lär dig mer om Folkhälsa i natur för alla (10.00-12.00)

Denna dag är det avslutning vid Öppna förskolans uteverksamhet i Gottsunda. Följ med oss dit och sedan vidare ut i närnaturen. Vi berättar om två olika projekt, dels vårt LONA-projekt Öppna förskolan flyttar ut i närnaturen och dels om vårt folkhälsoprojekt FINA - Folkhälsa i natur för alla. I FINA arbetar vi tillsammans med grupper av personer med funktionsnedsättning för att skapa regelbundna naturbesök. Samling vid Gottsundakyrkan kl 10.00.

Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman. Ingen avgift. Vi bjuder på fika. Åsa Sjögren och Eva Arnemo, Upplandsstiftelsen och Maria Norrman-Erixon, chef för Öppna förskoleverksamheten i Uppsala kommun. Arrangör: Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun

Linnéutflykt natur i staden (13.00-16.00)
Samling vid Islandsbron kl 13.00. Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman. Arrangör är Uppsala kommun. Utflykten kostar inget.

Uppsala Naturfest i stadsparken Parksnäckan 

12.00-16.00

Portarna öppnas tolv och allmänheten är varmt välkommen. Naturfesten är en inspirerande dag för alla om natur och miljö. Tillsammans kommer föreningen att bjuda på upplevelser, tips, pyssel, berättelser, kunskap, utställningar, musik, föredrag, workshops och mycket mer.

Träffa våra nationella nätverk och diskutera natur och miljö med engagerade medlemmar och sakkunniga. Här finns workshops-tillfällen, guidningar och aktiviteter.

Våra länsförbund visar upp kretsarnas lokala engagemang genom utställningar – Se vad som pågår i din hemort.

Natursnokarna har barnaktiviteter i parken och det går att testa på att vara natursnoksledare.

12.00-15.00

På scenen får ni veta mer om föreningens verksamheter, höra berättelser om ideellt engagemang, ta del av specialkunskap, musik och underhållning.

15.00-16.00

Se utfrågning av rikspolitiker på scenen. Naturskyddsföreningen ställer politikerna mot väggen om miljö och klimat.

16.00-19.00

Dagaktiviteterna rundas av, grillarna tänds och musikunderhållningen drar igång.

 

LÖRDAG 16 JUNI

Fågelskådning Ultuna (22.00-)
Samling vid aulan. Ingen föranmälan Ledare är Pekka Westin från Länsförbundets styrelse. Arrangör är Naturskyddsföreningen Uppsala län.

 

SÖNDAG 17 JUNI

Än så länge inga arrangemang på söndagen.

 

MÅNDAG 18 JUNI

Bussutflykt Dalälvsexkursion (09.00-15.00)
Samling kl 09.00 på Storgatan 27, vid resecentrum. Kostnad 200 kr. Betalning till Uppsalakretsens plusgiro (50 61 83-3), max 30 st (först till kvarn). Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman. 

Lunch och fika ingår. Följ med till nedre Dalälvens unika natur med svämskogar och älvängar. Upplandsstiftelsen som arrangerar utflykten berättar om ett 20-årigt naturvårdsprojekt som stiftelsen har bedrivit i samarbete med såväl skogsbolag, Fortum, Naturskyddsföreningen med mera. Guide är Pär Eriksson Upplandsstiftelsen. Ni beräknas vara åter vid resecentrum cirka 15.00.

Linnéutflykt i  Linnéträdgården (10.00-11.30)
Samling utanför Linnéträdgården kl 10.00.  Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman. Ingen kostnad. Arrangör är Uppsala kommun.

Buffelsafarin är Inställd

Visning av Ångströmslaboratoriet (10.00-11.00)
Samling utanför Ångströmslab 10.00. Arrangör är Naturskyddsföreningen Uppsala län. Ledare är Ira Sundberg. Vi får veta mer om vindkraft, solceller och vågkraft. Anmäl dig i anmälningsformuläret för riksstämman. Ingen kostnad.