Välkommen till rikskonferens 2019

Alla Naturskyddsföreningens medlemmar är välkomna till rikskonferens Kraft att förändra, den 10-12 maj i Kristianstad.

Kom och diskutera våra viktiga framtidsfrågor. Dela med dig av hur du hittar din kraft att engagera dig. Utbyt idéer om hur vi ska mobilisera hela Sverige för en hållbar framtid, hur vi blir fler som gör mer och hur vi stärker föreningsdemokratin. Välkommen till Kristianstad och ta del av engagemanget och kraften i vår förening!

Anmälan var öppen till den 14 april och är nu stängd. Välkomna!

10 maj 2019 Fredag 13:00 - Söndag 15:00 Kristianstad Naturskyddsföreningen riks Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Programmet är en härlig blandning av workshoppar om allt ifrån hur vi stäker engagemanget och mobiliserar fler till frågor om klimatet, den biologiska mångfalden och förstås alla våra målområden. Vidare blir det erfarenhetsutbyte och tips från föreningsaktiva från hela Sverige, studiebesök till storkprojektet och Kristanstads vattenrike. Det blir en hel helg av gemenskap och naturkänsla – välkommen! 

Läs mer på vårt medlemsforum Naturkontakt.

Här finns programmet (uppdateras löpande).

Kraft att förändra - utdrag ur programmet:

  • Kunskapsfördjupande workshoppar, föreläsningar och seminarier
  • Metodtips och konkreta tips på mobilisering
  • Erfarenhetsutbyten 
  • Studiebesök till Storkprojektet och Kristianstads Vattenrike
  • Möten och samtal med riksstyrelsens ledamöter
  • Utdelning av skogspris och silverfalkar

Kostnad
Kostnaden för att delta är ett subventionerat pris för de måltider du beställer i anmälningsformuläret. Resa till och boende i Kristianstad bokar och betalar du själv. 

En (1) representant per styrelse i krets och länsförbund kan ansöka om reseersättning med särskild blankett. Mer information finns på vårt medlemsforum Naturkontakt.

Plats
Konferensens program är förlagd till flera platser och lokaler i Kristianstad.