Kraft att förändra – rikskonferens 2019

Miljöengagemanget i Sverige växer starkt och många väljer att kanalisera sitt engagemang genom Naturskyddsföreningen – Sveriges största folkrörelse inom natur- och miljöområdet. Tillsammans med våra medlemmar vill vi fortsätta att utvecklas och göra ännu mer miljönytta. Den 10-12 maj välkomnar vi därför dig till Kristianstad och rikskonferensen "Kraft att förändra".

Rikskonferensen blir en mötesplats med utflykter, samtal och workshoppar om engagemang, miljöfrågor och framtiden. Och det är du som medlem som står i fokus – det är genom ditt deltagande, ditt engagemang som vi fortsätter att utvecklas. Varmt välkommen!

Rikskonferensen har i år temat Kraft att förändra! och vi välkomnar alla medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Under helgen kommer du att diskutera dina och föreningens viktiga framtidsfrågor. Dela med dig av hur du hittar din kraft att engagera dig. Utbyt tankar och idéer om hur vi ska mobilisera hela Sverige för en hållbar framtid, hur vi blir fler som gör mer och hur vi stärker föreningsdemokratin.

Kom till Kristianstad och ta del av engagemanget och kraften i vår förening!

Se uppdaterat program nedan.

Kostnad
Kostnaden för att delta är ett subventionerat pris för de måltider du beställer i anmälningsformuläret. Resa till och boende i Kristianstad bokar och betalar du själv. 

En (1) representant per styrelse i krets och länsförbund kan ansöka om reseersättning med särskild blankett. Mer information finns på vårt medlemsforum Naturkontakt.

Plats
Konferensens program är förlagd till flera platser och lokaler i Kristianstad, bland annat Teaterbaren, Krinova, Naturum Vattenriket och Studiefrämjandet. Adresserna hittar du längst ned på sidan.

Hashtag
Till dig som deltar: använd gärna #kraftattförändra för att dela med dig av dina upplevelser på sociala medier under rikskonferensen.


PROGRAM RIKSKONFERENS 2019

FREDAG

13.00 – 18.00 Utflykter och nätverksträffar

17.30 – 19.30 Middag på Teaterbaren, buffé och mingel

19.00 – 22.00 Kvällsvandring på Linnérundan i Kristianstads Vattenrike

LÖRDAG

08.00 - 08.50 Bussar från Västra boulevarden 4 till Krinova.

09:00 – 10:00 Invigning på Krinova

10.00 - 10.30 Fika

10:30 – 12:00 Pass 1: Valbara workshoppar

12:00 – 13:00 Lunch på restaurang Metropol (intill Krinova)

13:00 – 14:00 Pass 2: Valbara workshoppar

14:00 – 14:20 Fika

14:20 – 15:50 Pass 3: Valbara workshoppar

16.00 samt 16.20 Bussar avgår från Krinova till Vattenriket

16:00 – 18:00 Pass 4: Valbara aktiviteter inomhus och utomhus

18.00 samt 18.15 Bussar avgår från Vattenriket till restaurang Metropol

18:30 – 23:00 Middag med underhållning på restaurang Metropol

22.00 – 23.00 Valfritt: Kvällsvandring med fågelsång

SÖNDAG

07:00 – 12:30 Studiebesök till Storkprojektet

10:00 – 13:30 Aktiviteter och lunch på Teaterbaren

13.30 – 15.00 Avslutning på Teaterbaren 

15.00 Fika-to-go!

Valbara utflykter söndag eftermiddag och måndag förmiddag 

Teaterbaren Tivoliparken


BARNENS PROGRAM

Barn till Naturskyddsföreningens deltagande medlemmar är välkomna. Natursnokarna erbjuder särskilda aktiviteter för barn över 7 år. Yngre barn är välkomna tillsammans med en vuxen. 

Lördag
09:00 – 15:30 Samling lördag utanför Krinovas huvudentré kl 09.00. Lunch intas tillsammans med de vuxna. 

Söndag 
13.00 – 15.00 Samling söndag utanför Teaterbarens entré

Ansvarig snokledare: Sophie Tranborg

 

FREDAG – utflykter

13:00 – 18:00 Upplev Kristianstads Vattenrike

Fågelliv - Häckande storkar

Upplev några av Kristianstads Vattenrikes mest värdefulla områden med tonvikt på landskap och fågelliv. Första stoppet är naturreservatet Håslövs ängar vid Hammarsjön, som sköts för att gynna vadare t ex rödspov, simänder, skedand och årta. Vid Herculesreservatets dammar stannar vi till för att se om svarttärnorna har kommit och lyssnar efter rördrommens dova tutande. Efter fika blir det en kort runda genom de öppna sandområdena i kustens tallskog där fältpiplärkor och trädlärkor trivs. Vi stannar vid Hanöbuktens milsvida sandstrand längs där de kentska tärnorna brukar patrullera. På hemvägen besöks våtmarksområdet Pulken, där tusentals tranor rastar på våren, samt någon av de gårdar där storkar nu åter häckar.

Kostnad: 200 kr betalas till Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla (bankgiro 5720-4299).
Samling: Avfärd med buss vid Kristianstads teater, Tivoliparken.
Förberedelser: Ta gärna med kikare, grova skor eller kängor och kläder efter väder.
Ansvarig: Christer Neideman, ordförande Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla.

13:30 – 16:00 FoodJam och gårdsbesök
Odling av baljväxter på svenska åkrar har många miljöfördelar. Vi gör ett besök på en gård där Per Modig berättar om utmaningar och framgångar. Fungerar samodling med andra grödor bäst? Finns gamla kultursorter att tillgå? Har vardagen som odlare förändrats av det ökade intresse för svenska baljväxter, bland annat efter att Nordisk Råvara vunnit Änglamarkspriset för sitt arbete? Du får även själv prova på tillagning av lokalproducerade baljväxter under ledning av Andreas Malmgren från Hushållningssällskapet. Konceptet FoodJam syftar till att öka kännedomen om livsmedel, matkultur och inspirera till nya smaker och metoder. Andreas kommer under en jam-session att vara vår kulinariska handledare, som guidar oss genom råvaror, planering och färdigställande av våra rätter.

Samling 13.30 för avfärd med buss från Kristianstad C. Västra boulevarden 4.
Ansvarig: Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen Skåne och Andreas Malmgren, Hushållningssällskapet. I samarbete med Mat- och jordbruksnätverket, ansvarig Jessica Ekström.

15:00 – 16:00 Tivoliparken – en populär stadspark
En guidning i den centralt belägna Tivoliparken. Parkens läge är idealiskt, mellan stadens centrum och Helge å – nära till både Resecentrum och Naturum. Promenaden inleds med parkens historia och går i sakta mak till några av de mest intressanta träden – vissa planterades redan när parken anlades på 1800-talet. Parken saknar idag detaljplan i kommunen och har därför inget skydd mot exploatering.

Samling: Kristianstads teater (entrén), Tivoliparken.
Ansvarig: Karin Bergendal, närnaturguide, biolog, Kristianstad och Bromölla-kretsen.

19:00 – 22:00 Kvällsvandring på Linnérundan i Kristianstads Vattenrike
Välj mellan att gå i ett långsammare tempo 19.00 – 22.00 eller ett snabbare 20.00 – 22.00. Vandringen är ca 6 km lång. Linnérundan vandras på spångar och stigar längs med Helge å över våtmarksområdet Isternäset, över ån vid den gamla Lillö-borgen och tillbaka över Härlövs ängar. Förhoppningsvis visar det rika fågellivet upp sig med vadare och änder. 

Ansvariga guider: Evert Valfridsson, programansvarig i Nordöstra Skånes fågelgrupp & Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen Skåne.

 

FREDAG – nätverksträffar

16:00 – 17:00 Nätverksträff Miljörättsnätverket

Dags för miljörättsnätverket att träffas och diskutera de senaste rättsfallen i kretsarna och uppdatera oss om den senaste utvecklingen i miljölagstiftningen. Som vanligt delar vi matnyttiga tips och gör en djupdykning i något aktuellt ämne!

Plats: Hörsalen Naturum.

Ansvarig: Josia Hort, miljöjurist & Oscar Alarik, chefsjurist.

Naturum, Hörsalen

17:00 – 18:00 Nätverksträff Klimatnätverket – erfarenhetsutbyte av lokalt klimatarbete

Engagemanget för klimatet ökar nu snabbt i Sverige. Runt om i landet fredagsstrejkar människor framför kommunhusen för en radikalare klimatpolitik. På sociala medier har floden av klimatinlägg nått stormstyrka. Men hur kan vi arbeta lokalt med klimatfrågan och vad gör vi mer konkret? Hur går vi från klimatångest till klimatpolitik? På denna workshop delar vi med oss av våra idéer kring framgångsrikt lokalt klimatarbete och formar nya idéer kring hur vi kan jobba framöver.

Plats: Barbacka Kulturhus, Barbackagatan 12 (bakom tågstationen).

Ansvarig: Anders Friström, samordnare Klimatnätverket.

17:00 – 18:00 Nätverksträff Skogsnätverket
Skogsnätverket träffas återigen och lyfter upp aktuella frågeställningar och händelser till diskussion. En träff för att stärka engagemanget och den gemensamma kraften i arbetet kring skogsfrågor. Även du som inte tidigare jobbat med skog men är intresserad är välkommen!

Plats: Hörsalen Naturum.
Ansvarig: Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog, samordnare Skogsnätverket.

17:00 – 18:00 Nätverksträff Handla Miljövänligt-nätverket
Handla Miljövänligt-nätverket bjuder in till workshop om framgångsrika kampanjmetoder och aktiviteter under Miljövänliga Veckan. Vad händer i år? Hör exempel från globala kampanjen Green Action Week med fokus på delande – sharing communities.

Plats: Studiefrämjandet, Västra Storgatan 51 H.
Ansvarig: Karin Kruse, projektledare Miljövänliga Veckan.

17:00 – 18:00 Nätverksträff Mat- och jordbruksnätverket
Vad finns det för behov i nätverket? Hur startar vi lokala grupper? Hur håller vi ihop som ett nätverk? Hur inspirerar vi varandra? Under denna nätverksträff diskuterar vi tillsammans hur nätverket ska utvecklas och delar med oss av lyckade exempel för att inspirera varandra. Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen Skåne, inleder med att berätta om ett projekt med lokala proteingrödor i Skåne och hur de jobbat som nätverk. Ta gärna med fler lyckade exempel att dela med dig av! 

Plats: Studiefrämjandet, Västra Storgatan 51 H.
Ansvarig: Jessica Ekström, sakkunnig jordbruk.

 

LÖRDAG KRINOVA

Inregistrering från kl. 08.00 på Krinova

09.00 - 10.00 INVIGNING, Stora scenen Torget, Krinova

10.00 - 10.30 Fika

10.30 - 12.00 WORKSHOPPAR

Workshoppar Rikskenferensen

Åtgärder för friskare vatten
I den här workshoppen diskuterar vi hur det konkret går att arbeta med vattenmiljöfrågor. Vi pratar om enkla åtgärder för att få större biologisk mångfald och bättre miljö i våra vatten. Hur förbättras livsmiljön för djuren i och kring ett dike, hur anläggs en våtmark och hur ska avloppet uppdateras? Vad får man och vad får man inte göra?

Ansvarig: Mia Svedäng, projektledare lokal vattenmiljö.

Hela Sverige ställer om

Vår förening har kraft att förändra och läget är akut! Hur kan vi tillsammans bli en stark kraft för en omställning till ett samhälle där vi klarar att både leva klimatsmart och bevarar den biologiska mångfalden? Kom och dela dina tankar och idéer med oss. Testa och få återkoppling på dina upplägg för lokal omställning. Vår generalsekreterare Karin Lexén inleder. Sedan diskuterar vi tillsammans vad vi vill och kan göra för att påverka lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 

Förberedelser: Ta reda på vad som görs på din ort eller i din kommun, och fundera ut vad du skulle vilja göra med din krets.

Ansvarig: Cecilia Hedfors, projektledare Hela Sverige ställer om

Medverkande: Karin Lexén, generalsekreterare

Att leda idéprocesser
En workshop i att leda kreativa idéprocesser. Lär dig att på ett strukturerat sätt skapa, ta tillvara på, konkretisera och utveckla idéer för att omsätta dem i handling och lösa de problem som ditt engagemang stöter på.

Förberedelser: Ta med en egen problemformulering för att generera idéer kring den.
Ansvarig: Sara Nilsson, programhandläggare hållbar konsumtion.

Motivera ideella
Vilka faktorer påverkar ideellas motivation att engagera sig? Workshoppen behandlar och ger exempel på ledarskapsstrategier för att stärka motivationen och få engagerade att orka kämpa dag efter dag.

Förberedelser: Fundera på följande: 1) Vilka är de vanligaste orsakerna till att personer avslutar sina ideella uppdrag i din förening? 2) Har du några strategier som du använder för att få folk att stanna kvar och förbli engagerade?
Ansvarig: Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet.

Hotet mot miljöförsvarare

Det har aldrig varit så viktigt att engagera sig för miljön – och det har samtidigt aldrig varit så farligt. Varje år dödas över 200 miljöförsvarare jorden runt, och många fler blir hotade, trakasserade och fördrivna från sina hem. Miljörörelsen är under attack, och det drabbar även oss här i Europa.

Varför är det så och vad kan vi som miljöorganisation och folkrörelse göra?

Ansvarig: Victor Åström, Ledningsstrateg med ansvar för svensk utvecklingspolitik och Agenda 2030

Biologisk mångfald – en global överlevnadsfråga

En föreläsning med efterföljande diskussionspass om biologisk mångfald i tropikerna, land och hav. Fokus på människors kunskap och deltagande i den lokala förvaltningen. Det blir nedslag i Asien och i Afrika med spännande exempel från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i dessa regioner.

Ansvarig: Maria Rydlund, sakkunnig tropisk skog & Sara Fröcklin, sakkunnig hav och marint.

Fixa Pengar till verksamheten! uppdaterad 190503
Postkodstiftelsen har gjort en utlysning med Naturskyddsföreningens lokala verksamhet i åtanke. Den heter Möten med naturen och är en unik chans för kretsar och länsförbund att söka medel till sin verksamhet. Här lyfter vi därför projektidéer, tips till en bra ansökan och annat som kan vara bra att tänka på i en ansökningsprocess.

Ansvarig: Evelina Nyström, projektledare på marknadsavdelningen.

INSTÄLLD: Digitala forum och ökad föreningsdemokrati
Naturskyddsföreningens engagerade medlemmar är utspridda över hela Sverige. Finns det smarta digitala verktyg som kan stärka föreningsdemokratin och underlätta för fler att vara med i diskussionerna och beslutsprocesserna? Vad ska en tänka på när vissa deltagare är med på distans? Vilka för- och nackdelar kan uppstå? Kom och ta del av hur andra föreningar gör och diskutera och dela med dig av dina egna erfarenheter av distansmöten.

Ansvarig: Johan Schiff, föreningen Betahaus & Sophie Nordström, Mobiliseringsavdelningen.

Arrangera ett Naturfalkenevent
Med Naturfalken skapar du tillfällen att visa upp och lära ut ny artkunskap och knyta kontakt med naturen. I samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj lanseras Naturfalken – ett ”simborgarmärke” för artkunskap! Testa hur det är att ta Naturfalken och lär dig hur du kan arrangera ett eget event. 

Plats: Utomhus (kläder efter väder).
Ansvarig: Eva Lindberg, verksamhetsledare Natursnokarna.

12.00 - 13.00 LUNCH restaurang Metropol, bredvid Krinova

13.00 - 14.00 WORKSHOPPAR

LÖRDAG PASS 2

EU och miljöpolitiken – sista spurten inför EU-valet
Två veckor kvar till EU-valet. Vilka miljöpolitiska ambitioner har partierna och hur har EU-parlamentarikerna agerat under den gångna mandatperioden? Presentation av Naturskyddsföreningens färska granskningsrapporter.

Ansvarig: Annelie Andersson, projektledare för valprojektet samt politisk påverkan och analys.

Vägkanterna och den biologiska mångfalden
Ängar och blommande betesmarker blir allt sällsyntare men vägkanterna skulle med rätt skötsel kunna vara en viktig resurs i Sveriges naturvårdsarbete. Workshoppen tar upp den pågående debatten och diskuterar lokala och nationella sätt att gynna floran och faunan med hjälp av vägkanterna. Vi berättar om de vägkantsseminarier som redan har hållits i Halland och Skåne. Tillsammans med deltagarna diskuterar vi hur vi nationellt, regionalt men framför allt på det lokala planet skulle kunna gynna floran och faunan på vägkanterna.

Förberedelser: Vi rekommenderar att man läser några webb-publikationer från Trafikverket (Mats Lindqvist, olika skrifter om vägkantsmiljöer) eller Runesson, Vegetation och flora i vägkanter (TRIecol 63).

Ansvarig: Suzanne Schlyter, Hörby Naturvårdsförening, och Ebba Werner, initiativtagare till vägkantsgruppen.

Nu skapar vi framtidens webbstrategi
Som en del av det pågående tre-åriga webbprojektet på Naturskyddsföreningen ska en ny webbstrategi tas fram under 2019. Under 2020 ska webbstrategin sedan användas för att förbättra våra olika webbsajter. Välkommen att bidra med dina behov och önskemål för vår framtida webb!

Ansvarig: Mikael Enoksson, webbprojektledare, rikskansliet.

Så jobbar du lokalt med press
Workshop med presentation och tips om hur man kan jobba för att nå ut till lokal media.

Ansvarig: Anna Havula, press- och PR-chef, rikskansliet.

De globala målen för hållbar utveckling – så kan din krets påverka
Agenda 2030 och de Globala målen har beskrivits som "världens största beställning". Samtliga länder enades 2015 kring 17 mål för global utveckling, som inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Sverige har aviserat att man vill vara ledande i arbetet med de Globala målen. En viktig del av det arbetet kommer ägas av kommunerna. Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med de globala målen på riksnivå men vill också sporra kretsar att komma igång. Kom och träffa andra kretsaktiva som är intresserade av globala frågor och lär mer om hur din krets kan komma igång och arbeta med de globala målen och dess genomförande!

Ansvarig: Victor Åström, Ledningsstrateg Agenda 2030.

INSTÄLLD: Natur- och dataskydd i föreningen – workshop om den nya dataförordningen
Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen. I workshoppen går vi kort igenom förordningen. Med konkreta exempel visar vi hur kretsar och länsförbund kan ta sig an den. Exemplen på infotexter, integritetspolicy mm kommer att publiceras på Naturkontakt under september och oktober.

Ansvarig: Gert Straschewski, föreningsutvecklare & Helena Fredriksson, verksamhetscontroller.

INSTÄLLD: Få bort miljögifter i vardagen
Vi kan alla påverka! Här får du höra om hur vi tillsammans kan påverka företag att sluta använda farliga ämnen i konsumentprodukter. Som exempel berättar vi om framgången i projektet Surfejs där vi fått företag att sluta använda PFAS i smink, samt kommande kampanj om köksredskap och förpackningar.

Ansvarig: Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter och Lisa Högström nätverkssamordnare för Kemikalienätverket.

Naturkollen: Uppdaterad beskrivning:
Operation rädda bina – skapa en blomrik mark 

Bin och andra pollinatörer är hotade. 1/3 av Sveriges vilda bin håller på att försvinna och det är allvarligt, bina är viktiga pollinatörer både i naturen och för vår matproduktion. Orsaken är förändringar i landskapet på grund av mindre variation och brist på blommande marker i kombination med intensiva jordbruksmetoder med hög användning av kemiska bekämpningsmedel. Klimatförändringarna är också ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden. 

Det behövs en omfattande aktionsplan för pollinering och biologisk mångfald där många aktörer behöver göra viktiga räddningsinsatser. Som tur är finns det lösningar. Alla kan göra enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. För att bota blombristen och få igång en gräsmatterevolution har vi startat ”Operation rädda bina”. Vi berättar mer om kampanjen och visar konkret alla steg för att skapa en äng, bygga ett vildbihotell eller en sandbädd för marklevande bin.

Plats: Utomhus (kläder efter väder).

Ansvarig: Isak Isaksson, sakkunnig naturvård.


LÖRDAG PASS 3
14:20 – 15:50 valbara workshoppar

Globalt samarbete 

Uppdaterat innehåll: 
Öka din kunskap och medvetenhet om föreningens globala verksamhet! Inspireras av den globala miljörörelsens kraft och lär om våra partners och vilka länder vi verkar i tillsammans. Vad är miljörörelsens förutsättningar för att verka i det globala och vad har vi som medlemmar för roll i detta?

Ansvarig: Leif Newmann, chef global samordning.

Hållbara transporter – hur vill du jobba med frågan?
I Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi identifieras minskade och hållbara transporter som ett strategiskt viktigt arbetsområde på lokal- och regional nivå. Hur vill du arbeta med detta? Vilka frågor är viktiga att uppmärksamma? Hur kan arbetet organiseras? Välkommen till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Förberedelser: Tänk igenom och formulera hur ditt engagemang i frågorna tar sig uttryck.
Ansvarig: Jens Forsmark, sakkunnig hållbara transporter.

Våtmarker räddar klimat och biologisk mångfald
Bristen på våtmarker är stor i delar av landet och arterna som är beroende av våtmarkerna behöver mer livsmiljö. Att återskapa våtmarker kan vara ett sätt att bevara biologisk mångfald och minska klimatutsläppen samtidigt, med mera. Vad kan vi som förening göra på egen hand och tillsammans med andra? Tid för våtmark!

Ansvarig: Andreas Skarmyr, projektledare våtmark.

Jakten på metallerna
En workshop om gruvor och mineral och de många exploateringsprojekt som pågår runt om i landet. Under ledning av föreningens sakkunnige Jonas Rudberg får vi först en introduktion till ämnet, sedan öppnar vi upp för deltagarnas frågor och presentationer av lokala projekt. Du som har ett gruvprojekt i din närhet får gärna presentera detta på max fem minuter. Den som vill kan självklart även delta i workshopen utan förkunskaper. Även föreningens gruvarbetsgrupp medverkar.

Ansvarig: Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog & samordnare för Skogsnätverket.

Låt engagemanget höras! Praktisk presentationsworkshop
Hur pratar vi om det som engagerar oss så att andrar berörs? Deltagarna kommer att få ta del av praktiska verktyg att prova på plats. Fokus ligger på att hitta sin personliga stil, hitta vad som fungerar och göra mer av det.

Ansvarig: Ida Wahlund, skådespelare, projektledare Naturskyddsföreningen i skolan och Natursnokarna

Trädkramarna – en föreställning och diskussion
Kabarégruppen Sweet Dreams bjuder på sin nya föreställning. En berättelse om miljökamp, demokrati och vår stund på jorden. Utgångspunkten är kampen mot Scan-link motorvägen på västkusten under 1980-talet. Föreställningen avslutas med en diskussion och reflektion om hur dessa ämnen berör oss som ideella i Naturskyddsföreningen.

Ansvarig: Kabarégruppen Sweet Dreams.

Hur får vi våra medlemmar att bli fler, mer aktiva och stanna längre?
En workshop om hur vi välkomnar våra nya och informerar våra befintliga medlemmar om vårt arbete och våra segrar. Den inledande delen handlar om medlemsundersökningarna vi gjorde under 2018. Via undersökningarna fick vi kunskap om bland annat medlemmars intressen, sätt att engagera sig och deras uppfattningar om Naturskyddsföreningens arbete. Under en interaktiv del kan deltagarna komma med idéer och åsikter om hur vi får fler att bidra och delta i föreningen och kretsaktiviteterna.

Ansvarig: Lena Rydorff, projektledare marknad.

Så kan vi påverka den lokala miljöpolitiken
Stadsplanering, maten på skolor och äldreboenden, kollektivtrafik och skydd av skog. Det är bara några exempel på frågor som kommunen beslutar om som har stor påverkan på miljön. Hur går beslutsfattandet till i kommunen? Vilka krav och förslag kan vi rikta till kommunen? När och hur kan vi påverka? Var finns de goda exemplen? Kort presentation av nytt metodmaterial för lokal politisk påverkan och workshop med erfarenhetsutbyte.

Förberedelser: Kolla gärna på:
1) Naturskyddsföreningen enkät Sveriges bästa naturvårdskommun 2018. Var placerade sig din kommun?
2) Vilka frågor vill du helst diskutera? Vi delar in oss gruppvis utifrån t ex fossilfritt samhälle och naturvård.
3) Har du några exempel på lokal politisk påverkan som var särskilt framgångsrik? På vilket sätt var det en framgång och vilka var framgångsfaktorerna?

Ansvarig: Hannah Wallin, sakkunnig skogens sociala värden & Annelie Andersson, projektledare för valprojektet samt politisk påverkan och analys.

Fixa en bivaxduk och prata konsumtion
Handla Miljövänligt-nätverket och kampanjen Fixa grejen bjuder in till workshop om vår konsumtion och livsstil. Hur får vi fler att ställa om? Vi avslutar med att fixa egna bivaxdukar för att konkret minska engångsplasten.

Förberedelser: Ta med dig en bit bomullstyg eller linnetyg, ca 30 x 30 cm.
Plats: Utomhus (kläder efter väder).
Ansvarig: Karin Kruse, projektledare Handla Miljövänligt.

  

LÖRDAG PASS 4
16:00 – 18:00 valbara aktiviteter

Studiebesök och valbara aktiviteter

Studiebesök i Naturum och Vattenriket
Upplev våren i våtmarkerna, i vass- och videdjungeln. Håva eller vandra genom sävsparvens och kungsfiskarens rike, besök nyöppnade Utemuseum Årummet – precis vid vattenbrynet. Promenad på egen hand eller med guidning ute på spångar. 

Bussar avgår från Krinova 15.50 samt 16:20.
Plats: Utomhus i Vattenrike och inomhus på Naturum.
Ansvarig: Andreas Skarmyr, projektledare våtmark, Christer Neideman, ordförande Kristianstad och Bromölla-kretsen samt Erik Kohlström, naturvägledare Naturum.

Bussar tillbaka avgår från Naturum 18.00 samt 18.15.

Trollsländor engagerar – lär dig hur på utflykten till Herculesområdet
Trollsländor, dessa luftens juveler, är spännande och engagerande insekter. Över hundra volontärer deltog i atlasinventeringen av Skånes trollsländor. Utflyktens besöksmål, Hercules, visade sig vara en av de artrikaste platserna. Under utflykten kommer vi att leta efter trollsländor och diskutera hur man engagerar och behåller volontärer i stora inventeringsprojekt. Projektledarna för inventeringen, Magnus Billqvist och Linda Birkedal, ger praktiska tips om hur man engagerar deltagare och håller hög kvalitet.

Förberedelser: Tag gärna med kikare och lupp och skor som tål vatten.
Buss: Buss från Krinova avgår kl.16:00.
Plats: Utomhus.
Länkar: Herculesområdet  Vattenrikets webbsida och 
Herculesområdet  Länsstyrelsen i Skånes webbsida.
Ansvarig: Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen Skåne.

Återträff för deltagare i ideella traineeprogrammet
Du som gått ideella traineeprogrammet sedan det startades är välkommen att träffa deltagare från ditt år och de som gått före eller efter dig! Vi kommer bland annat ha tid för energifullt mingel och erfarenhetsutbyte. Kanske dyker du upp på en bild i vårt bildspel från över 10 års träffar? Vill du berätta lite extra om vad du gör nu i ditt ideella engagemang, i jobb, studier eller forskning så tag kontakt med Anneli Nordling så lägger vi in det i programmet.

Plats: Krinova.
Ansvarig: Anneli Nordling, organisationsutvecklare.

Kan Natursnokarna berika kretsens arbete?
Natursnokarna innebär att fler kommer ut och har roligt i naturen. Ofta sker det över generationsgränser och med personer som är helt nya i Naturskyddsföreningen. Här sker föryngring och förnyelse. På flera platser är både Snokdeltagare och Snokledare numera en del av kretsstyrelsen. Kan medlemsvärvning ske via Snokarna? Vi träffas ute för att tillsammans laga mat/fika, uppleva snokandet och samtala om hur Natursnokarna kan bidra till kretsens arbete.

Plats: Krinova och utomhus.
Ansvarig: Eva Lindberg, verksamhetsledare Natursnokarna, Ida Wahlund, projektledare Naturskyddsföreningen i skolan och Natursnokarna, och Bosse Bergenholtz.


LÖRDAG KVÄLL

18:30 – 23:00 Middag på restaurang Metropol

Stefan Sundström underhåller

Middagen komponerad av studenter på gastronomiprogrammet från Högskolan Kristianstad, i samarbete med Naturskyddsföreningen och restaurang Metropol. Vegetarisk måltid med ett smakprov av naturbeteskött från närliggade gård.

Scenprogram: Utdelning av skogspriset och silverfalkar. Underhållning och musik med Stefan Sundström.
Klädsel: Valfri.

Bussar från Krinova hem till hotellen i centrala Kristianstad går var 30:e minut, start 21.30 och sista bussen avgår 23.30.

22:00 – 23:00: Kvällsvandring med fågelsång på Näsbyfält (valfritt – ingen föranmälan krävs)
Vi lämnar middagen och vandrar från Krinova och högskoleområdet över södra delen av Näsbyfält mot Araslövsjöns strand och Näsbygårdsområdet. Vi lyssnar på kvällens fågelkonsert: näktergal, gök, sånglärka. Kanske dyker även en gräshoppsångare eller flodsångare upp!

Förberedelser: Gärna kikare och rejäla skor.
Ansvarig: Ulrika Tollgren, fågelskådare.

 

SÖNDAG

07:00 – 12:30 Storken mobiliserar

Storkprojektet utflykt

Studiebesök till ett av Naturskyddsföreningens största bevarande- och volontärprojekt – Storkprojektet. Bussresa till Fulltofta och guidning vid hägnet ingår. Fakta och diskussionsfrågor kring hur projektet startade och har utvecklats; om mobilisering, organisation och ledning av volontärer och ideella.

Bussar avgår från Kristianstad C, Västra Boulevarden 4. vid fyra olika tider.
Du valde avgångstid när du anmälde dig och har fått en reserverad plats i just den bussen. Respektera dessa tider då bussarna är fullbokade.

Kostnadsfritt.

10:00 – 13:30 Återsamling och lunchbuffé
Vartefter bussarna återvänder efter studiebesök till storkarna samlas vi åter på Teaterbaren. Där pågår aktiviteter, utställningar och infobord.
 

13:30 – 15:00 Avslutning och ett ord på vägen om kraften att förändra!
Ergin Özdemir föreläser

  • Inkluderande ledarskap, med Ergin Özdemir, mångfaldskonsult, social entreprenör och föreläsare
  • Att kämpa utan att brinna upp, med Kali Andersson, klimatpsykolog
  • Humor som kraft, med Malmö improvisationsteater
  • Johanna Sandahl säger tack & hejdå!
  • Fika to-go

Ytterligare två valbara utflykter på söndag eftermiddag och måndag förmiddag

Valbara utflykter anordnade av Naturskyddsföreningen Skåne och Kristianstad och Bromölla-kretsen på söndag eftermiddag och måndag förmiddag. Med reservation för att ställas in vid för få deltagare. 

Tid: söndag 15:30 – 19:00
Utflykt till Norra Lingenäset – Vandring bland vårblommor
Norra Lingenäset är en ek- och hassellund som erbjuder en fantastisk vårblomning med bland annat gulsippor, hålnunneört och vätteros. Vandringen är cirka sex kilometer och passerar även ett hav av ramslök. Fokus är på floran men det finns goda möjligheter att uppleva det rika fågellivet i området. Vi gör en kort paus vid fågeltornet där den som vill kan inta egen fika.

Samling: Kristianstad C.
Avgift: 50 kr på plats, Swish eller kontant.
Förberedelser: Kläder lämpliga för vandring.
Länkar: Vattenriket och Vattenriket Näsby fält
Ansvarig: Linda Birkedal, ordförande Naturskyddsföreningen Skåne.

Tid: måndag 08:30 – 13:30
Utflykt till Åhus – Sandstäpp, bokskog och vårt eget vattenfall
Utflykt till sandstäppen i Åhustrakten – till det nordostskånska landskapet och floran. Sandstäppen är en mycket sällsynt och hotad naturtyp som är beroende av kalkrik sand. Vandringen går till det vackra naturreservatet Degeberga backar med dess sandstäpp på sluttningen av Söndre klack. Slutligen besöks Naturskyddsföreningen Skånes egen fastighet: Forsakar. Genom den nylövade bokskogen på Linderödsåsens sluttning rinner här Forsakarsbäcken, som grävt ner sig i en djup ravin med vackra vattenfall! Fika ingår.

Samling: Naturum Vattenrikes parkering.
Avgift: 200 kr till Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla (bankgiro 5720-4299).
Förberedelser: Ta gärna med lupp!
Länkar:
Sandlife Sandstäpp 
Degeberga backar 
Forsakar
Ansvarig: Kenth Ljungberg, fd naturvårdshandläggare och styrelsemedlem i Kristianstad och Bromölla-kretsen.

KOSTNADER

Resa

Du bokar och betalar själv din resa till Kristianstad. Boka din tågbiljett via vårt medlemsforum Naturkontakt så får du 10% rabatt hos SJ.
Länk till bokningssidan

Reseersättning

En (1) representant per krets får ersättning för sina reskostnader till rikskonferens.
För att få reseersättning krävs att särskild blankett är korrekt ifylld, att alla kvitton bifogas och postas till rikskansliet. 

Matkostnad

Måltiderna är kraftigt subventionerade av riksföreningen. Du väljer i anmälningsformuläret vilka måltider du önskar. Det reducerade priset för en deltagare är: 

Fredag middagsbuffé: 80 kr

Lördag lunch + 2 fika:  150 kr

Lördag festmiddag:  150 kr

Söndag lunch + 2 fika:  150 kr

Boendekostnad

Boende bokar och betalar du själv. I anmälningsformuläret kan du ange om du vill ha hjälp att hitta en rumskompis för att få ned priset. Det finns hotellrum där en kan bo 2-4 personer i samma rum vilket gör det väldigt billigt per person.

Se nedan tips på hotell. Priserna är ungefärliga och varierar efter typ av rum samt antalet personer i vardera rum. Billigaste boendet har Stadshotellet för de som kan tänka sig att dela rum. Alla hotellen är belägna i centrala Kristianstad med närhet till centralstationen.

Ange Naturskyddsföreningen när du gör en bokning hos hotellen. Det finns rum reserverade som de avropar på särskild lista.

 

Hotel Bishops Arms
tel: 044 10 13 66
mejl: bokning.kristianstad@bishopsarms.com
Adress: Västra Boulevarden 7, 291 32 Kristianstad
Rumstyper: Enkelrum; dubbel- eller twinrum (dubbelsäng eller två singelbäddar).
Priser: Från 595:- till 1090:- per bäddplats och natt.
OBS saknar hiss, trappor behöver användas för alla rum. Bokning via telefon eller mejl. Ange kreditkortsnummer eller faktureringsunderlag vid bokning.

 

Hotel Duxiana Kristianstad
tel: 044 21 77 40
mejl: info@kristianstad.hotelduxiana.com
Adress: Västra Boulevarden 35, 291 31 Kristianstad
Rumstyper: Twinrum (med två enkelbäddar); dubbelrum (dubbelsäng).
Priser: Från 725:- till 875:- per bädd och natt.

 

First Hotel Christian IV
tel: 044-20 38 50
mejl: christianiv@firsthotels.se
Adress: Västra Boulevarden 15, 291 31 Kristianstad
Rumstyper: enkel och dubbelrum
Rumspriser: 1100 kr för enkelrum och 1300 kr för dubbelrum

 

Stadshotellet Kristianstad (FULLBOKAT)
mejl: info@stadshotelletkristianstad.se
Adress: Nya Boulevarden 8 vid Stora Torg, 291 31 Kristianstad

 

Utskriftsvänliga pdf:er av programmet:

fredag

lördag

söndag

översikt 

 

Adresser till de lokaler där det pågår aktiviteter under helgen: 

Teaterbaren, Västra Boulevarden 20, Tivoliparken
Studiefrämjandet, Västra Storgatan 51 H
Naturum Vattenriket, Naturumsvägen 2
Krinova, Stridsvagnsvägen 14,
Restaurang Metropol, Stridsvagnsvägen 8
Karta för översikt över lokalernas placering hittar du här

Abonnerade bussar lördag morgon till Krinova

På lördag morgon 8.00 går abonnerade bussar från Västra Boulevarden 4 (nära tågstationen i Kristianstad) till Krinova, som ligger  i högskoleområdet. Om du vill komma senare till Krinova går det utmärkt att åka med kollektivtrafiken Skånetrafiken, stadsbuss 4 mot Högskolan. Tar 7 minuter och avgår en gång i halvtimmen från centralstationen på lördagar. 07:46, 08:16, 08:46, 09:16.... osv.

Till sidans topp!