Naturskyddsföreningens riksstämma 2020

Nästa riksstämma genomförs i Mora 12-14 juni 2020.

12 juni 2020 Fredag 00:00 - Söndag 00:00 Mora Naturskyddsföreningen riks Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Naturskyddsföreningens stadgar slår fast att enskilda medlemmar såväl som kretsar och  länsförbund har rätt att motionera till riksstämman. Alla motioner som kommit in till rikskansliet senast den 31 januari 2020 tas upp för beslut på riksstämman. 

Mer information om motioner och var de ska skickas finns på vårt medlemsforum Naturkontakt. För att logga in på Naturkontakt behöver du först skapa ett konto

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.