Naturskyddsföreningens riksstämma 2018

Välkommen till riksstämma 16-17 juni i Uppsala. Alla medlemmar är välkomna att delta!

16 juni 2018 Lördag 08:00 - Söndag 17:00 Uppsala Naturskyddsföreningen riks Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Skola, Hav och vatten, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

Obs: Anmälningstiden har gått ut. Om du är ombud kan du göra en efteranmälan genom att mejla dina kontaktuppgifter till: riksstamma@naturskyddsforeningen.se

>>> Praktisk information om riksstämman (fylls på eftersom)

>>> Se programmet här (med ungefärliga tider)

Vi samlas i Uppsala vid Campus Ultuna, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 16-17 juni för själva stämman. Kringaktiviteter börjar redan på torsdagen och fortsätter till måndagen. Passa alltså på att ta en långhelg i Uppsala och häng med på utflykterna och lär dig mer om fisktrappor, upptäck fåglar och gå på buffelsafari och mycket mer. Missa framförallt inte folkrörelsefestivalen i stadsparken Parksnäckan på fredag eftermiddag och kväll med tillhörande mingel efteråt. Där får du allt du behöver och lite till för att göra små förändringar i ditt eget liv eller ta ditt supermiljöengagemang ytterligare en nivå högre. 

Påverka på stämman

Riksstämman är Naturskyddsföreningens årsmöte och högsta beslutande organ. Ombud från kretsar (lokalföreningar) och länsförbund väljer tillsammans en styrelse och tar beslut om motioner och propositioner. Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt. Ombuden utses av kretsens eller länsförbundets styrelse. Är du intresserad av att vara ombud? Kontakta din krets eller länsförbund >Naturskyddsföreningen på din ort. 

Stämmohandlingar

Inför Naturskyddsföreningens riksstämma har riksstyrelsen med stöd av rikskansliet förberett ett antal dokument – de så kallade stämmohandlingarna. De består av en sammanställning av, och svar på, alla inkomna motioner, riksstyrelsens egna propositioner och naturligtvis föreningens Verksamhetsberättelse med tillhörande ekonomiska redovisning. Valberedningens förslag är också en viktig del av handlingarna. 

För att underlätta diskussioner och beslut rekommenderar vi alla att i god tid läsa stämmohandlingarna som finns här.

Stämmosupport

Rikskansliet hjälper till med frågor om stämmohandlingarna som kommer 2 maj. Kontakta vår stämmosupport – tel: 08-702 65 52.

Vill du diskutera motioner, läsa om valberedningens nomineringar och annat om stämman så gå in på Naturkontakt, Naturskyddsföreningens medlemsforum.

Varmt välkomna!