Riktlinjer för återanvändning och återvinning

Principer 

Vi ska minimera vårt resursanvändande och vi ska så långt det är möjligt se till att vi  minimerar materialanvändning i allt vi gör. Vi ska se till att allt som vi behöver göra oss av  med i första hand går till återanvändning, i andra hand materialåtervinning och i tredje hand  till energiåtervinning.  

Tillämpning 

Alla användbara saker som rensas ut ska säljas, erbjudas personalen eller lämnas till återbruk. 

Principer 

Vi ska minimera vårt resursanvändande och vi ska så långt det är möjligt se till att vi  minimerar materialanvändning i allt vi gör. Vi ska se till att allt som vi behöver göra oss av  med i första hand går till återanvändning, i andra hand materialåtervinning och i tredje hand  till energiåtervinning.  

Tillämpning 

Alla användbara saker som rensas ut ska säljas, erbjudas personalen eller lämnas till återbruk. 

Hur gör vi? 

Små saker som fortfarande går att använda lämnas in till second hand-butik, vars vinst går till  välgörenhet. Större saker som går att använda hämtas av företag som hanterar second hand.  Stora saker som ska till återvinningscentral och alla sorteringsfraktioner hämtas av städfirma,  förutom kompost som tas om hand för kompostering på kontoret.  

Vi källsorterar i följande fraktioner: 

  • Papp och kartong
  • Papper
  • Plast
  • Kompost
  • Metall
  • Batterier
  • Kemikalier
  • Elektronik
  • Lysrör/lågenergilampor
  • Glas

Annat brännbart/energiåtervinning Övrigt avfall sorteras på återvinningscentraler.

Ansvarig för tillämpning 

Ansvarig för tillämpning är främst lokalansvarig som ansvarar för att det finns behållare för  ovanstående sortering och att dessa töms korrekt. Därutöver har alla anställda ett ansvar för att  använda rätt behållare för rätt avfall.