Sakkunnig klimat, bioekonomi och substitution

Vill du tillsammans med Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation arbeta för ett mer hållbart samhälle? Brinner du för en tuffare miljöpolitik och tror på påverkansarbete och opinionsbildning? Vi på Naturskyddsföreningen söker nu en sakkunnig inom klimat, bioekonomi och substitution.

Skogens och markanvändningens betydelse för klimatet är en komplex fråga. Genom att bland annat ersätta fossila bränslen med biobränslen och betong med trä kan klimatpåverkan minska. Samtidigt utgör den stående skogen och såväl jordbruks- som skogsmarken en stor kolsänka. Dessutom har vi sedan många år stora förluster av biologisk mångfald både i skogs- och jordbruket, såväl i Sverige som globalt. Vi söker dig som förstår den här komplexiteten och de potentiella målkonflikter som uppstår, och som vill arbeta för att påverka politik och samhälle i en hållbar riktning.

I rollen kommer du att driva Naturskyddsföreningens arbete med klimat, bioekonomi och substitution (av bränsle och material av fossilt till biogent ursprung kopplat till jord- och skogsbruk). Du kommer att driva policyutveckling och politiskt påverkansarbete – både nationellt och på EU-nivå. Du kommer att arbeta med analyser kring substitution. Kunskapsspridning och opinionsbildning både internt och externt är en viktig del av denna roll. Du förväntas ta ett stort ansvar för föreningens kommunikation gentemot allmänhet, medlemmar och beslutfattare, samt bygga upp kontaktnät inom vetenskapssamhället.

Du rapporterar till vår klimatchef och är en del av vår klimat-och juridikavdelning som består av åtta personer. Du kommer också att ha ett nära samarbete med våra andra avdelningar, framförallt avdelningen för Skog- och naturvård.

Uppgifter och roll 

 • Bevaka frågorna och politiken i Sverige, EU och internationellt gällande bioekonomi, kolbindning och substitution.
 • Utveckla och förmedla Naturskyddsföreningens ståndpunkter genom att skriva och ta fram underlag för rapporter, remissvar, positionspapper, debattartiklar m.m.
 • Företräda föreningen i externa sammanhang på nationell och internationell nivå, i kontakt med beslutsfattare, media, myndigheter, organisationer, medlemmar och allmänhet.
 • Utforma och delta i projekt med fokus på bioekonomi, kolbindning och substitution och närliggande frågor.

Du som söker tjänsten ska uppfylla följande krav:

 • God sakkunskap inom klimat, bioekonomi och substitution.
 • Mycket god analytisk förmåga, dokumenterade erfarenheter av att arbeta med analytiskt krävande uppgifter.
 • Intresse för, och gärna erfarenhet av, förändringsarbete och politisk påverkan.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Relevant högskoleutbildning.
 • Minst fyra års arbetslivserfarenhet.
 • Självständig och ansvarstagande.
 • Bra på att skapa goda relationer och förtroende på alla nivåer.
 • Mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga, vana att hålla presentationer.

Utöver dessa krav är det meriterande om du har erfarenhet av engagemang eller arbete inom ideell sektor samt ett miljöengagemang.

Tillträde & ansökan:

Sista ansökningsdag: 29 april.

Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Övrigt 

Naturskyddsföreningen jobbar för att bli en arbetsplats där vi anställda har en stor bredd av perspektiv och erfarenheter. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering. 

Vi sitter i trevliga lokaler på Åsögatan, mitt på Södermalm i Stockholm med närhet till de flesta kommunikationsmedel.

Om Naturskyddsföreningen 

Kärleken till naturen är vår drivkraft! Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi är en ideellt och partipolitiskt obunden förening som har lokala föreningar och länsförbund över hela landet. Tillsammans kämpar vi för att jorden ska vara lika fantastisk för våra barn som för oss. 

Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot och kommer med konstruktiva lösningar på problemen. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att förändra samhällsutvecklingen till det bättre. Vi arbetar med att påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Vi samarbetar med och stödjer ca 40 miljöorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Arbetet syftar till att genom stöd till miljörörelsen i låg och medelinkomstländer, bidra till en miljömässigt hållbar utveckling där fattigdomen är utrotad. 

Dessutom står vi bakom det framgångsrika miljömärket Bra Miljöval.