Schysst vill öka engagemanget för allemansrätten

Visste du att du använder dig av allemansrätten nästan varje gång du är ute i skog och mark utan att veta om det? Schysst reder ut begreppen.

Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning. Allemansrätten förklara vad du har för skyldigheter och rättigheter i naturen.

Den ger dig exempelvis rätt att plocka bär och svamp. Den säger också att vi måste visa hänsyn till naturen och till andra människor. Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen.

Under de år som Schysst har funnits har vi sett att det saknas filmer om allemansrätten på andra språk än svenska, det ville vi ändra på.

Med stöd från Naturvårdsverket har vi därför tagit fram fyra filmer på arabiska, svenska, dari och persiska. I filmerna berättar barn, ungdomar och vuxna som varit med på Schysst aktiviteter runtom i Sverige om allemansrätten. Hoppas du tycker att de är lika inspirerande som vi gör!

Schyssts verksamheten bygger på en metod för att inspirera fler att engagera sig i frågor som rör natur, miljö och hållbarhet.

Allemansrätten på arabiska ur ett ungdomsperspektiv

Film av Thomas Pickelner & Rikard Ljungqvist.

Förtydligande: Vid 2:22 i filmen sägs det att man inte får plocka bär och svamp på privat mark. Rätt är att man aldrig får plocka i trädgårdar och odlingar men det är tillåtet att plocka på privatägd mark och skog där allemansrätten gäller.

Schyssts familjeverksamhet förklarar allemansrätten på arabiska

Film av Thomas Pickelner & Rikard Ljungqvist.

Schysst berättar om allemansrätten på persiska och dari

Film av Thomas Pickelner & Rikard Ljungqvist.

Schysst om allemansrätten på svenska

Film av Nayef Ghoul.

Filmerna visar delar av allemansrätten. Läs mer om allemansrätten hos Naturvårdsverket för att få reda på vad du får och inte får göra:  

Allemansrätten
Det här gäller vid olika aktiviteter
Allemansrätten – en vägledning (pdf)

Du kan också lära dig mer om allemansrätten med hjälp av våra nya, grymma ordkort.

Filmerna är producerade av Naturskyddsföreningen, som ansvarar för innehållet.