Schysst fadder

Genom Schysst:s fadderverksamhet ges unga som nyligen kommit till Sverige möjlighet att uppleva naturen och träffa nya vänner.

Under 2015 kom många unga människor som var på flykt till Sverige. Ungdomarna som engagerat sig i Schysst bestämde sig för att göra något. De ville att fler unga skulle få chansen att uppleva samma resa som de själva gjort. Tack vare stöd från Svenskt friluftsliv kunde Schysst starta en fadderverksamhet för de som nyss kommit till Sverige. Här utforskar vi naturen, träffar nya vänner och upplever en massa nya saker tillsammans.   

Friluftsliv för alla

Fadderverksamheten riktar sig till ungdomar som nyligen kommit till Sverige och är 13-18 år gamla. Målet är att väcka lusten för naturupplevelser och göra friluftsliv tillgängligt för alla. Aktiviteter som att laga mat tillsammans, åka skridskor eller ha en eko-workshop, varvas med lägerverksamhet och att bara få vara ute i naturen.

Genom aktiviteterna ökar kunskapen och engagemanget för natur och miljö samtidigt som deltagarna får en starkare lokal förankring, knyter nya kontakter och träffar nya vänner.

Flera av deltagarna i fadderverksamheten har gått vidare och engagerat sig i Schysst:s andra verksamhet och vissa har själva blivit ledare. Inom Schysst är alla välkomna att ta sitt engagemang till nästa nivå.

Fadderverksamheten finns i Malmö, Eskilstuna, Järva, Skellefteå.

Schysst fadderverksamhet finansieras med medel från Svenskt friluftsliv. 

 

 

Två frågor till ungdomsledaren Mohammad Alhommada

Vad gör ni för aktiviteter?
–  Vi tältar, vandrar, fiskar, täljer, paddlar, lagar mat över öppen eld ute i skogen och gör massor av andra roliga saker. När vi är ute på våra aktiviteter pratar vi om frågor som rör miljö och natur.

Vad är det bästa med att jobba med fadderverksamheten?
– Jag träffar nya trevliga människor och nya vänner och får chansen att lära känna olika språk, kulturer och traditioner.