Skogspristagare 2019 – tätortsnära skogar och öppna landskap

Naturskyddsföreningens skogspris 2019 går till Cecilia Lundin och Täby kommun. Cecilia Lundin har genom mångårigt arbete i Täby kommun på ett utomordentligt sätt utvecklat vård och skötsel av kommunens tätortsnära skogar och öppna landskap.

Artikel

Naturskyddsföreningens Skogspris vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och skogens sociala värden. Priset delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad. 

Årets pristagare Cecilia Lundin har initierat nyskapande projekt, såsom anläggning av ädellövskog, och samverkat i konstruktiv anda med lokalföreningar såsom Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Hembygdsföreningen. Genom välstrukturerade planer för naturparker, kulturmiljö och fornvård har Cecilias arbete för Täby kommun givit naturen inte bara ett bättre skydd utan även ökade biologiska och sociala värden. Arbetet har väckt stort intresse och inspirerat kommuner på flera andra håll.

”Det känns roligt att få uppmärksamma Cecilia Lundins och Täby kommuns viktiga insatser för skogens biologiska mångfald. När skogspolitiken inte räcker till är enskilda initiativ som gör skillnad oerhört viktiga”, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Skogspriset 2019 består av ett konstföremål gjord av Kenneth Derlow. Prisföremålet föreställer en räv, fångad mitt i språnget. Mottagaren av Naturskyddsföreningens Skogspris 2019 får också ett diplom med juryns motivering.