Adoptera ett vattenområde

Vatten som porlar mellan stenarna eller en alldeles spegelblank vattenyta. En andfamilj som simmar fram i vassen, fiskar som slår, näckrosor som gungar på ytan och trollsländor som seglar mellan växterna. Vattenmiljöer är fulla av upplevelser – och ännu mer finns att upptäcka under ytan, mellan stenar och vass. Det finns världar av växter och djur som fått sina former och funktioner formade efter vatten och livet i det blöta.

Foto:

Märta Berg

Vi består till stor del av vatten och vatten är en förutsättning för allt levande. Vatten är också ett inspirerande och förunderligt ”material” som kan användas till många olika projekt, förundras över och ha roligt med i alla skolans ämnen. Att inte bara prata och läsa om vatten inomhus, utan att ha chans att komma ut till en damm, bäck eller en sjö i naturen – i skolskogen, eller nära skolan, är en fantastisk möjlighet. Det finns mängder med uppgifter och undersökningar att genomföra vid och i vatten.

Strandskyddet är till för alla

Om en del av strandområdet är lätt att ta sig till kan det vara dags att ”adoptera en” bit strand för att återkomma många gånger. Strandskyddet är till för att vi alla ska ha möjlighet att ha kontakt med vatten, en rättighet som är jättebra att ta vara på. Precis som när det gäller skog är det viktigt att ta kontakt med markägaren om man vill återkomma ofta och i grupper till en speciell del av en strand.

Ta reda om det finns en fiskevårdsförening som säljer fiskekort eller enskilda markägare som har rätt till fisket i en sjö eller ett vattendrag. Knyt kontakt och ta reda på vad som gäller. Kontakta Sportfiskarna för att få information och hjälp om ni är osäkra på vad ni får eller kan göra.

Liv ovanför, på och under ytan

När det gäller en grupp som återkommer ofta till ett strandområde gäller samma regler som för allemansrätten generellt. Det är tillåtet att håva kryp i vatten och vistas vid strandkanten, men inte att skada mark, djur och växter. Fuktiga marker är särskilt känsliga om många kliver i växtligheten. Oftast ryms skolaktiviteter väl inom allemansrätten, men det kan vara roligt att ha en plats vid vatten att återkomma många gånger till och det är alltid bättre att informera markägare en gång för mycket.

Berätta vad ni vill göra och fråga om ni kan få ”adoptera” marken för att återkomma och göra vattenexperiment, håva och följa djur och växter i området. Så småningom kanske vindskydd eller sittplatser på stockar kan vara aktuellt för att lättare kunna samlas i gruppen och genomföra olika övningar. Om det finns möjlighet att ha material som t ex håvar och hinkar på plats – i ett låst förråd, en diskret ”kista” eller liknande, då krävs också en överenskommelse med markägaren.

Vatten är livgivande och inspirerande året om

Vatten innehåller många former av liv, men bara formerna i frost, is och droppar är inspiration till dikt, konst och musik. När mycket av naturen är frusen finns den ändå många olika teman om övervintring och överlevnad som kan genomföras i och vid en strand.

Naturen som klassrum

Här hittar du som pedagog viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus.