Filterbubblor och fake news

Det är viktigt att tänka på att du aldrig kan lita blint på det som du läser. Att kritiskt granska och värdera information är en förmåga som alltid behövs i ett informationssamhälle.

Hur ser din bubbla ut?

Vad menas med en filterbubbla?

Vi väljer ofta att läsa och att ta till oss den information som bekräftar det vi redan tror. Och vi väljer ofta att umgås med människor som har ungefär likartade åsikter. Internet förstärker den världsbild som vi redan har genom att olika algoritmer anpassar eller filtrerar innehållet på webben och sociala medier beroende på vad vi tidigare har sökt, gillat och klickat på. En konsekvens blir att vi inte får så mycket information som motsäger den uppfattning som vi har och att vi fastnar i de kulturella eller ideologiska bubblor som vi redan tillhör.

Vad är Fake news?

Fake news är en sorts bluff eller ett medvetet spridande av falska nyheter med avsikt att vilseleda människor. Det finns ofta politiska eller ekonomiska bakomliggande syften. Ofta används helt påhittat material och uppseendeväckande rubriker för att öka antalet läsare och sprida fejknyheten.

Hur ser ett nättroll och en näthatare ut?

Inlägg som troll skriver är vanligtvis provocerande och oseriösa. Målet är att provocera fram en strid och få de som läser att känna sig tvungna att skriva svar. Troll är ofta anonyma eller använder sig av en påhittad identitet. Ibland kan grupper tillsammans organisera gemensamma trollattacker där flera personer riktar in sig på ett utvalt mål och skriver en stor mängd trollinlägg.

Ett nättroll kan ibland också vara en näthatare. En näthatare är en person som vill förolämpa eller mobba en person eller en grupp av människor.

Diskussionsfrågor

– Vilka frågor är provocerande för dig?
– Vilka frågor väcker hatstormar och varför?
– Vilken typ av konsekvenser tycker du att det bör bli för en person som hotar någon annan med våld eller övergrepp i sociala medier?
– Hur ska samhället komma till rätta med "hatare" på nätet?
– Behövs det ”körkort” i sociala medier”?
– Behövs det tydligare ”uppförande-regler”?
– Går det att komma fram till globala beslut om regler för sociala medier? Om ej varför?