Hållbar energi för alla

Mål 7 ska säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Foto:

Row around Svalbard

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag.

I Arktis syns klimatförändringarna tydligast. I två etapper, sommaren 2017 och sommaren 2018, rodde äventyrarna Glenn och Sören runt Svalbard. De rodde genom vatten som brukade vara täckta av havsis, men som nu öppnar sig och blottlägger öppet hav. 

Glenn och Sörens expedition över Barents hav pågick så länge att de behövde skapa egen elektricitet.  – All teknik ombord drar mer än vad som ryms i ett batteri, berättar Glenn. Precis som fler och fler husägare i Sverige, installerade vi därför solceller på vår roddbåt. Med fyra solceller på totalt 200 watt och ett litet litiumbatteri var vi självförsörjande på el. Dricksvatten fick vi genom att pumpa upp havsvatten som filtrerades.

> Läs mer om mål 7

Hitta filmer och mer skolmaterial om Arktis till höger på sidan.

Övningar och faktablad kopplade till mål 7

Solceller och solenergi

Övning - Bygg en solugn (Energifallet åk 4-6)

Övning - Solcellslabb (Energifallet åk 7-9)

Faktablad - Solceller och solfångare

 

Introduktion till energifrågor

Övning - Vad är energi (Energifallet åk F-6)

Övning: Tankar om energi (Energifallet åk 7-9)

Övning - Koll på orden (Energifallet åk 4-6) | (åk 7-9)

Faktablad - Vad är energi?

Faktablad - Energikällor

Faktablad - Att vara energismart

Faktablad - Hur produceras el och värme?

Affisch - Energismarta tips (pdf)

Energifallets ordlista (pdf)

 

Experiment med energi

Övning - Upplev energi (Energifallet åk F-3) | (åk 4-6)

Övning - Vattenhjulet - upptäck energin! (Energifallet åk F-6)

Övning - Bygg en ballongbil (Energifallet åk 4-6)

Övning - Vad brinner? (Energifallet åk 4-6)

 

Energi i skolan

Övning - Stoppa energitjuvarna! (Energifallet åk F-3) | (åk 4-6)

Övning - Energipromenad - var är energin? (Energifallet åk F-3)

Övning - Miljövänlig skola (Energifallet åk F-3)

Övning - Koll på skolan (Energifallet åk 4-6)

Övning - Miljöanalys - undersök skolan (Energifallet åk 7-9)

 

Energi i hemmet och samhället

Övning - Vi spanar hemma (Energifallet åk F-3)

Övning - Återvinna och återanvända (Energifallet åk F-3)

Övning - Pryldetektiverna (Energifallet åk F-6)

Övning - På spaning i hemmet (Energifallet åk 4-6)(åk 7-9)

Övning - Onödigaste prylen (Energifallet åk 7-9)

Övning - Följ T-shirten (Energifallet åk 7-9)

Övning - Energi 2030 (Energifallet åk 7-9)

Faktablad - Avfallstrappan

Faktablad - Energianvändning

Faktablad - Framtidens energi

Faktablad - Miljöpåverkan från el- och värmeproduktion

Affisch - Avfallstrappan (pdf)

Affisch - En T-shirts livscykel (pdf)

Energifallet högstadiespecial (skolprogram med studiebesök för åk 7-9)